Zvyšovanie digitálnych zručností dievčat a žien pre lepšie uplatnenie na slovenskom trhu práce

Digitalna koalicia - podpora zien v IT

18. júla 2023

Napriek tomu, že v posledných rokoch vidíme postupný nárast záujmu žien o IT kariéru, stále existujú bariéry, ktoré im môžu brániť v úspešnom uplatnení. Digitálna koalícia sa zameriava aj na podporu žien v IKT.

Jednou z hlavných bariér je stereotypný pohľad na odvetvie IT ako na mužské doménu. Mnohé ženy sa obávajú vstúpiť do tejto oblasti kvôli predsudkom, že programovanie, technológia a inžinierstvo sú vhodné iba pre mužov. Aby sme tieto bariéry prekonali, aktívne pracujeme na implementácii rôznych iniciatív a programov. Podporujeme vzdelávanie a osvetu u mladých dievčat a žien, aby získali odborné znalosti a sebadôveru potrebnú pre úspešnú kariéru v IT. Zároveň vytvárame prostredie, kde ženy majú prístup k mentorstvu a rozvoju zručností potrebných pre napredovanie v kariére.

Cieľom iniciatívy Zvyšovanie digitálnych zručností dievčat a žien pre lepšie uplatnenie na slovenskom trhu práce je zvyšovanie povedomia o digitálnych zručnostiach a rozdieloch medzi ženami v IT sektore. V rámci iniciatívy budeme ženy motivovať k štúdiu a práci v IT sektore prostredníctvom vybudovanej platformy. Vďaka zbieraniu, spracovávaniu a vyhodnocovaniu dát o dopade digitálnej transformácie budeme vedieť vytvoriť efektívny kompas pre ženy, ktoré sa zaujímajú o IT sektor.

Tento projekt budeme pripravovať v spolupráci s organizáciami, ktoré sú členmi Digitálnej koalície. Našim cieľom je podporiť ich vo významných aktivitách, ktoré realizujú na podporu a vzdelávanie dievčat a žien v IT sektore. Práve vďaka týmto prepojeniam tak vznikne kvalitné prostredie, ktoré zabezpečí ženám lepšie uplatnenie na slovenskom trhu práce.

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať