Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe

Digitálna koalícia - Zlepšovanie_digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe

18. júla 2023

Základným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie úrovne digitálnych zručností obyvateľstva a zmiernenie negatívnych dopadov technológií a digitalizácie na spoločnosť. Cieľovou skupinou tohto projektu sú občania patriaci medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva, špecificky, zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov, invalidní a starobní dôchodcovia, ktorí nepatria do kategórie seniorov (mladší ako 65 rokov, s priznaným invalidným alebo starobným dôchodkom) seniori ( obyvatelia v poproduktívnom veku, teda obyvatelia starší ako 65 rokov) osoby s ŤZP. Miestom realizácie projektu je celé územie SR. Na konci projektu bude vytvorené a funkčne i obsahovo overené prostredie (platforma). Vzdelávaciu platformu overíme na 5 000 frekventantoch cieľovej skupiny, ktorí sa zúčastnia vzdelávania a na 13 000 respondentoch cieľovej skupiny, ktorí sa zúčastnia testovania v platforme.

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať