Rok zručností: Webinár Euractiv

16. marca 2023

Európsky rok zručností – Vyučuje sa digitalizovaná Európa, čo si vyžaduje globálne konkurencieschopnosť? Je online zasadnutie organizované v rámci série digitálnej diskusie EURACTIV-GIGAEurope 27. marca 2023.  

Podujatie sa bude zaoberať digitálnou agendou EÚ do roku 2030 a rokom zručností 2023, pričom preskúma otázky týkajúce sa prístupu k digitálnemu vzdelávaniu, pripojiteľnosti a pripravenosti pracovnej sily EÚ orientovať sa v budúcnosti. Členmi panelovej diskusie sú Stefan Olsson, zástupca generálneho riaditeľa GR EMPL, Európska komisia, Georgi Dimitrov, vedúci oddelenia, digitálne vzdelávanie, GR EAC, Európska komisia, Sylvie Brunet (poslankyňa EP), výbor EMPL, Európsky parlament, Anders Lindholm, poradca pre vzdelávanie, stále zastúpenie Švédska pri EÚ, Raffaela Kihrer, podpredsedníčka platformy celoživotného vzdelávania – Európska občianska spoločnosť pre vzdelávanie (LLLP), Thomas Mulder, výkonný riaditeľ pre ľudské zdroje, vnútorné výbory a pracovisko, VodafoneZiggo. Podujatie moderuje Brian Maguire z EURACTIV.

Viac informácií a odkaz na registráciu nájdete na stránke podujatia.

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Nastavenie podujatia

  • Virtuálny živý


Timezone


Start date

27/03/2023T14:30:00


End date

27/03/2023T15:40:00


Cieľový jazyk

  • Angličtina


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať