Už zajtra tlačovou konferenciou odštartujeme celoslovenské testovanie IT zručností.

IT Fitness Test 2022 je po prvýkrát dostupný v 5 jazykoch, do testovania sa zapoja všetky krajiny V4

Najväčšie testovanie digitálnych zručností expanduje za hranice Slovenska. Otestovať sa budú môcť žiaci a študenti v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku, test je dostupný aj v angličtine.

Tlačová konferencia sa uskutoční MICROSOFT Slovakia (Svätoplukova II 18892/2A, 82 108 Bratislava, Slovakia) alebo ju sledujte online na FB stránke Digitálnej koalície.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná darcovská organizácia zriadená vládami krajín Vyšehradskej skupiny (V4 – Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Jeho cieľom je podpora bližšieho porozumenia a spolupráce medzi ľuďmi v regióne V4, ako aj medzi regiónom V4 a inými krajinami a regiónmi, najmä v susedstve krajín Východného partnerstva mimo EÚ a na západnom Balkáne. Fond podporuje rozvoj občianskej spoločnosti financovaním spoločných grantových projektov a udeľovaním univerzitných štipendií a pobytov umelcov. Ročný rozpočet fondu vo výške 8 miliónov EUR pozostáva z rovnakých príspevkov vlád krajín V4.

Hlavným partnerom testu je spoločnosť Microsoft Česká republika a Slovensko. Vznik a samotnú realizáciu testu na školách podporujú členovia Digitálnej koalície – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Aj tento rok budú všetci úspešní respondenti automaticky zaradení do žrebovania o atraktívne vecné ceny.