Digitálny príspevok pre žiakov SR – Digitálny žiak – kick off projektu

28. februára 2023

Spúšťame Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR

Digitálny žiak

Slovensko aktuálne čelí výzve, akým spôsobom efektívne pripraviť študentov na výkon povolaní, ktoré ešte dnes neexistujú. Prognózy odborníkov hovoria jasne – až šesťdesiatpäť percent dnešných žiakov základných škôl raz obsadí pracovné pozície, ktoré vytvorí Priemysel 4.0. Podľa OECD pritom budú školy zohrávať kľúčovú úlohu pri príprave detí na budúci trh práce. Európska únia (EÚ) túto výzvu taktiež reflektuje – práve z tohto dôvodu navrhla Európska komisia nový Akčný plán digitálneho vzdelávania pre roky 2021-2027. Ten zdôrazňuje, že digitálna gramotnosť a digitálne zručnosti sú pre fungovanie v dnešnom svete nevyhnutné. Kľúčovú úlohu v efektívnej príprave študentov na digitálnu budúcnosť pritom zohráva nastavenie vzdelávacieho systému ako celku a aktívne zapájanie digitálnych zariadení do samotného vyučovacieho procesu na všetkých stupňoch, ako v školskom, tak aj v domácom prostredí. Aktivity Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a Stratégie digitálnych zručností Slovenskej republiky pomáhajú tento cieľ postupne napĺňať, avšak na to, aby boli skutočne efektívne a priniesli želané výsledky, je potrebné vyriešiť základný problém, ktorým je nerovnomerná dostupnosť digitálnych zariadení.

Získajte svoj tablet!

Viac na stránke https://digitalnyziak.sk/zakladne-informacie/

Dátum začiatku

28/02/2023T00:00:00


Dátum ukončenia

21/03/2023T00:00:00


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Vývoj webu


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Cieľový jazyk

  • Slovenská


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Organizácia

Nastavenie podujatia

  • O mieste


Časové pásmo


Krajina


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať