Snímka obrazovky 2022-04-13 o 6.32.48

ŠKOLY PRIHLÁSTE SA: S odborníkom o cybersecurity

Generácia, ktorá dnes vyrastá, vníma a reaguje na rýchlo meniaci sa svet digitálnych technológií veľmi citlivo. Majú ale mladí ľudia dostatočné vedomosti na to, ako sa bezpečne pohybovať v online svete, ako mať svoje súkromie pod kontrolou ?

Stredným školám ponúkame bezplatnú dvojdielnu prednášku a diskusiu s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Karolom Suchánkom.

Odporúčame pre študentov ktoréhokoľvek ročníka stredných škôl, i pre skúsenejších a pedagógov, ako zhrnutie zásad a tipy pre bezpečnú prácu s digitálnymi technológiami na internete.

Čo môžeme urobiť pre to, aby sme boli na internete v bezpečí? 

 1. diel: 20 KROKOV K CYBERSECURITY – rýchlokurz najdôležitejších zásad pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami na internete a skúsenosti, kde robíme chyby, na záver bonusová úloha s možnosťou osobnej konzultácie s odborníkom.
 2. diel: 60 MINÚT O CYBERSECURITY – o organizácii kybernetickej kriminality vo svete, viac o etickom hackerovi – ako začať, praktické skúsenosti s možnosťou vyskúšať si odporúčané postupy a aplikácie na vlastnom mobile.

S odborníkom o cybersecurity

Termíny podujatí: Máj- Jún 2022 

Čas: škola si vyberie z ponúknutých dostupných dní v čase od 8,00 do 10,00 alebo od 11,00 do 13,00 na každý vybraný diel prednášky s diskusiou, s určenou  formou pre každý termín:

 • DIŠTANČNE-ONLINE (cez MS Teams, Webex, odporúčame zabezpečiť projektor s ozvučením a mikrofónom do väčšej miestnosti, alebo jednotlivých tried pre skupinovú účasť – podľa technických možností školy)
 • PREZENČNE (v priestoroch, ktoré zabezpečuje škola, škola garantuje súlad s platnými pandemickými opatreniami)

Čas začiatku a konca prednášky je možné po dohode mierne upraviť. 

Zástupca strednej školy vyplní prihlášku na každý diel prednášky v dostupnom termíne s určenou formou. Podľa vyplnenej prihlášky Vás budeme kontaktovať s potvrdením termínu a organizačným zabezpečením. Ak sú v jednom dni dva časové termíny, budeme pri potvrdzovaní prihlášok zohľadňovať aj vzdialenosť miest v ktorých sa prezentácie uskutočnia. 

Technické vybavenie:

Prezenčnú formu prednášky odporúčame realizovať vo väčších priestoroch s počítačom s prístupom na internet, s výstupom na projektor a plátno, alebo na veľkú obrazovkou, s ozvučením a podľa veľkosti miestnosti aj s mikrofónom pre lektora, pričom počet účastníkov je obmedzený len veľkosťou priestoru (60 nebol problém, môže byť i viac). Dištančnú formu odporúčame tiež realizovať prenosom na plátno/veľkoplošnú obrazovku s ozvučením a mikrofónom, ktorým kontaktná osoba školy sprostredkuje komunikáciu s „online“ lektorom, prípadne po triedach s počítačom, projektorom a reproduktorom – podľa technických možností školy.

Zrealizované prednášky:

 • 30.máj 2022 08:00-10:00 SPŠE Zochova Bratislava 1. diel
 • 30.máj 2022 11:00-13:00 SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava 1. diel
 • 31.máj 2022 08:00-10:00 SPŠE Hálova Bratislava 1.diel
 • 31.máj 2022 11:00-13:00 SPŠE Zochova Bratislava 2. diel
 • 01.jún 2022 08:00-10:00 Gymnázium Kukučínova ul. Poprad 1.diel
 • 01.jún 2022 11:20-13:20 SPŠ technická (Technická akadémia), Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 1.diel
 • 02.jún 2022 08:00-10:00 Spoj.škola SNP 16 – o.z. SOŠ Polytechnická Sabinov 1.diel
 • 02.jún 2022 11:00-13:00 SOŠ gastronómie a služieb, Prešov 1.diel
 • 03.jún 2022 08:00-10:00 SOŠ-T Hviezdoslavova 5 Rožňava 1. diel
 • 03.jún 2022 11:00-13:00 SOŠ-T Hviezdoslavova 5 Rožňava 2. diel
 • 07.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Hálova Bratislava 2.diel

Plánované prednášky:

 • 15.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Brezová 2, Piešťany – prezenčne 1.diel
 • 15.jún 2022 11:00-13:00 SPŠE Brezová 2, Piešťany- prezenčne 2. diel
 • 16.jún 2022 08:00-10:00 Gymnázium Trebišovská 12, Košice – prezenčne 1.diel
 • 16.jún 2022 11:00-13:00 Gymnázium Trebišovská 12, Košice – prezenčne 2.diel
 • 17.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Plzenská 1, Prešov – prezenčne 1 diel
 • 17.jún 2022 11:00-13:00 SOŠ IT, Tajovského B. Bystrica – dištančne 1.diel
 • 20.jún 2022 08:00-10:00 SPŠ Hurbanova B.Bystrica – prezenčne 1.diel
 • 20.jún 2022 11:00-13:00 SPŠ Hurbanova B.Bystrica – prezenčne 2.diel
 • 21.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Prešov – prezenčne 2.diel
 • 21.jún 2022 11:00-13:00 SOŠ-IT Ostrovského Košice – prezenčne 1.diel
 • 22.jún 2022 08:00-10:00 SOŠ-IT Ostrovského Košice – prezenčne 2.diel
 • 22.jún 2022 11:00-13:00 Spojená škola Kollárova 17  Sečovce – prezenčne 1.diel
 • 23.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Komenského Košice – prezenčne 2.diel
 • 23.jún 2022 11:00-13:00 Spojená škola Kollárova 17  Sečovce – prezenčne 2.diel

Karol Suchánek

V 16 rokoch ovládal 15 programovacích jazykov a vyvinul svoj prvý bezpečnostný software. Ukončil SPŠE v Piešťanoch. Absolvoval špeciálny cyber-security program na MIT Boston a tréning s legendárnym Hak5 Group vo Washingtone. Ako freelancer sa stará o súkromie a bezpečnosť firiem a verejne známych osobností. Medzi jeho klientov patrí T-Systems (teraz Deutche Telekom IT), Národná diaľničná spoločnosť, Microsoft, Boehringer Ingelheim. Patrí do tímu expertov Shift2Cloud, ktorý vylepšuje efektivitu a bezpečnosť spoločností. Je držiteľom bezpečnostnej previerky NATO a súdnym znalcom v odbore pre kybernetickú bezpečnosť. Pôsobí najmä v Čechách a na Slovensku. Viac na www.karolsuchanek.com.

Digital Coalition

Popularizačné prednášky sú organizované a financované z rozpočtu Digitálnej koalície – Národnej koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky.

Tags: No tags

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *