Rozvíjajte digitálnu gramotnosť pomocou nástroja Tréning vyhľadávania

8. marca 2023

Každý deň sú študenti zaplavovaní informáciami z obrovského množstva médií a digitálnych zdrojov. Štúdia PISA z roku 2018 však ukazuje, že iba 1 z 10 študentov krajín OECD dokáže rozlíšiť rozdiel medzi faktom a názorom. Učitelia tak čelia výzve zabezpečiť, aby študenti sa stali informovanejšími konzumentmi a výrobcami digitálneho obsahu.

Článok pôvodne publikovaný na https://blog.vzdelavameprebuducnost.sk/blog/2023/03/07/rozvijajte-digitalnu-gramotnost-pomocou-nastroja-trening-vyhladavania/

Do oblasti základnej digitálnej gramotnosti zaraďujeme aj vyhľadávanie informácii, ich overovanie a zároveň vyhodnocovanie dôveryhodných zdrojov. V súčasnosti však vyhľadávanie na internete považujeme za prirodzené, za niečo, čo študenti vedia. Na hodinách informatiky sa téme vyhľadávania a overovania informácií na internete venuje nejaký čas, avšak táto téma presahuje všetky predmety. Získavanie informácií a ich overovanie sa stalo súčasťou takmer každého jedného predmetu. Pre učiteľov môže byť občas ťažké dohliadnuť na to, aby informácie s ktorými študenti pracujú boli naozaj overené, odkiaľ pochádzajú, či sú z online prostredia alebo z knižnice.

Spoločnosť Microsoft preto prináša balíček tzv. Akcelerátorov učenia – nástrojov, ktoré pozitívne ovplyvnia akademický sociálny a emocionálny rast všetkých študentov. Jedným z týchto nástrojov je aj Tréning vyhľadávania, ktorý je pomocníkom pre učiteľov práve v téme vyhľadávania na internete. Tento nástroj pomáha študentom vyhľadávať informácie, hodnotiť ich, analyzovať a vyberať si vhodné online informačné zdroje. Môže zlepšiť vyučovanie tým, že študentom poskytne stratégie na identifikáciu dôveryhodných zdrojov pri bezpečnej navigácii na webe a to všetko v rámci aplikácie Microsoft Teams pre školy. Tréning vyhľadávania tiež poskytuje učiteľom prehľad o vyhľadávacích návykoch ich študentov.

Identifikácia dôveryhodných zdrojov

Keď sa študenti pohybujú v digitálnom obsahu, musia preosiať obrovské množstvo informácií, ktoré môžu alebo nemusia byť dôveryhodné a spoľahlivé. Učitelia učia študentov vyhodnotiť a identifikovať dôveryhodné zdroje, ale v praxi môže študentov spochybniť veľké množstvo dostupných informácií. Pre učiteľov je tiež ťažké poskytnúť individuálnu spätnú väzbu o dôveryhodnosti zdrojov všetkým študentom.

Tréning vyhľadávania bol navrhnutý s pomocou popredných odborníkov na digitálnu gramotnosť, aby poskytoval tipy a stratégie pre študentov pri hľadaní a vyhodnocovaní zdrojov informácií.

Tento nástroj učí študentov, ako používať filtre na spresnenie svojich vyhľadávacích dopytov, aby našli tie najdôveryhodnejšie a najrelevantnejšie informácie. Dotazy je možné filtrovať podľa domény, typov súborov, rozsahu dátumov a operátorov.

Tréning vyhľadávania tiež využíva NewsGuard, spoločnosť, ktorá objektívne hodnotí tisíce webových stránok, aby pomohla študentom lepšie pochopiť a posúdiť dôveryhodnosť zdroja. Táto funkcia je dostupná iba pre anglické stránky. Keď si študenti vyberú kartu NewsGuard, zobrazí sa im zoznam kritérií dôveryhodnosti a transparentnosti, ako aj analýza, ktorá sa používa na hodnotenie dôveryhodnosti. Táto integrácia môže pomôcť študentom uplatniť svoje zručnosti v oblasti informačnej gramotnosti v praxi.

Bezpečnosť študentov na prvom mieste

Všetkým učiteľom aj rodičom záleží na tom, aby sa študenti bezpečne pohybovali v online priestore. Údaje naznačujú, že pri vyhľadávaní až 71% kliknutí je vykonaných na prvej stránke výsledkov vyhľadávania. Inzerenti platia za to, aby sa ich produkty a služby zobrazovali ako prvé vo výsledkoch vyhľadávania, aby si používatelia v konečnom dôsledku vybrali ich stránku.

Tréning vyhľadávania využíva službu Bing SafeSearch, aby zabezpečil, že študenti nebudú presmerovaní na reklamy. Táto funkcia je predvolene nastavená, aby sa zaistilo, že študenti môžu bezpečne prechádzať vyhľadávacími dopytmi bez toho, aby boli zacielení inzerentmi a ich reklamami.

Využitím Bing SafeSearch a NewsGuard poskytuje Tréning vyhľadávania študentom bezpečný priestor na učenie sa, keď prechádzajú obrovským množstvom informácií, ktoré existujú online.

Rozvoj digitálnej gramotnosti v škole

Tréning vyhľadávania nielen pomáha študentom naučiť sa nájsť dôveryhodné zdroje, ale zameriava sa aj na to, ako vytvárať efektívnejšie vyhľadávacie dopyty. Keď študenti používajú tento nástroj, získajú aj tipy, ktoré zahŕňajú bežné stratégie vyhľadávania a osvedčené postupy na zúženie výsledkov vyhľadávania na najrelevantnejšie zdroje.

Okrem toho, aby učitelia mohli lepšie sledovať pokrok študentov v oblasti digitálnej gramotnosti, Tréning vyhľadávania poskytuje praktické informácie o vyhľadávaniach študentov prostredníctvom Prehľadov (Insights) v aplikácii Microsoft Teams pre školy. Tieto poznatky môžu učiteľom pomôcť  pochopiť uvažovanie študentov tým, že presne ukážu, ako študenti vytvárajú dopyty a zbierajú zdroje. Učitelia majú prístup k rôznym údajom vrátane toho, ktorí študenti po vyhľadávaní otvorili iba prvý výsledok a koľko pokusov o vyhľadávanie vykonali. Sú tiež schopní analyzovať bežné hľadané výrazy a vzorce v celej triede a vedia o tom informovať jednotlivca, malú skupinu aj celú triedu.

Učitelia sa pri využívaní nástroja Tréning vyhľadávania môžu inšpirovať predpripravenými vzdelávacím plánmi v angličtine, v ktorých sa rozvíja digitálna gramotnosť u žiakov.

Podporné materiály v slovenčine

Na stránke aka.ms/treningvyhladavania nájdete oficiálnu príručku Začíname s Tréningom vyhľadávania v slovenčine, ktorá obsahuje:

 • informácie o nástroji Tréning vyhľadávania,
 • vyhľadávanie podľa domén,
 • vyhľadávanie podľa typu súboru,
 • vyhľadávanie podľa rozsahu dátumov
 • vyhľadávanie podľa operátorov,
 • prispôsobenie si prostredia a filtrov,
 • informácie o službe Newsguard,
 • ako pracovať s Prehľadmi (Insights).

Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť informačný leták o službe Microsoft Tréning vyhľadávania.

Na YouTube kanáli Microsoft vo vzdelávaní – Vzdelávame pre budúcnosť nájdete aj nahrávku s Microsoft Teams akadémie 02/2023, počas ktorej sme Tréning vyhľadávania predstavili. Vo videu nájdete ukážku tohto nástroja ako aj tipy na využitie vo vyučovaní.

Nástroj Microsoft Tréning vyhľadávania je doslova revolučný, je to nástroj, ktorý učí študentov cielene vyhľadávať informácie, ale ich aj analyzovať a overovať. Vyskúšajte ho aj vy a podeľte sa s nami o svoje skúsenosti.

Článok vznikol prekladom a doplnením pôvodného článku Develop information literacy with Search Coach dostupného na Microsoft Education blogu.

Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

 • Európska únia


Cieľový jazyk

 • Slovenská


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Topológia kompetencií


Metodika (dlhý text)


Cieľová skupina

 • Vysoké Achievers


Druh zdroja zručností

Vzdelávacie osnovy


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

 • Basic programmes and qualifications


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať