Akadémia Amavet

28. februára 2023

Akadémia Amavet je vzdelávací program, ktorý organizuje spoločnosť Amavet pre veterinárov. Tento program zahŕňa rôzne formy vzdelávania, vrátane webinárov, seminárov a iných interaktívnych aktivít. Cieľom tohto programu je pomôcť veterinárom zlepšiť a rozvíjať svoje odborné zručnosti, aby mohli poskytovať lepšiu starostlivosť o zvieratá.

Akadémia Amavet ponúka širokú škálu webinárov, ktoré sa zameriavajú na rôzne témy. Tieto webináre sú navrhnuté tak, aby pomohli veterinárom získať potrebné znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach veterinárnej medicíny, ako aj v oblasti podnikania. Webináre sú veľmi interaktívne a zahŕňajú prednášky od odborníkov z rôznych oblastí veterinárnej medicíny.

Webináre organizované Akadémiou Amavet sa zameriavajú na rôzne témy, vrátane medicíny zvierat, diagnostiky, chirurgie, farmácie a podnikania. Každý webinár sa snaží pomôcť veterinárom získať nové a užitočné zručnosti a znalosti v danej oblasti. Preto sa tieto webináre často zameriavajú na špecifické témy, ktoré sú dôležité pre veterinárov, aby sa mohli stať úspešnými v svojej práci.

Jednou z výhod, ktoré Akadémia Amavet ponúka, je možnosť sledovania webinárov online. To znamená, že veterinári môžu sledovať webináre z pohodlia svojho domova alebo kancelárie a získať potrebné znalosti a zručnosti v pohodlí svojho domova. Toto je veľmi užitočné, pretože mnoho veterinárov má veľmi náročný pracovný rozvrh a nemusia mať čas na osobné stretnutia alebo semináre.

Ďalšou výhodou webinárov organizovaných Akadémiou Amavet je to, že sú k dispozícii na požiadanie. To znamená, že ak sa veterinár nemôže zúčastniť na určitom webinári v určitom čase, môže si ho pozrieť neskôr, keď bude mať čas.

Videá nájdete tu.

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý
  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

  • Slovenská


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Topológia kompetencií


Metodika (dlhý text)


Cieľová skupina

  • Vysoké Achievers


Druh zdroja zručností

Nástroj na vlastné hodnotenie


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať