CONNECTING_EUROPE FACILITY (CEF)

The aim of the project is to create an online platform that will connect the members of the Slovak Digital Coalition with European partners, thus making available a single opportunity for training, exchange of good practices and funding for the activities of the individual national digital coalitions. The organisations will jointly seek and share best practices in the field of digital skills development and exchange valuable information on relevant initiatives at European and national level. The aim is to create a common platform that will become a key digital services infrastructure to support digital skills in Europe.

Related activities

Európska cena za digitálne zručnosti 2023 bola pravdivá a inšpirujúca „európska solidarita v akcii“, keďže bolo podaných osem žiadostí zameraných na ukrajinských utečencov s cieľom vybaviť ich digitálnymi zručnosťami, aby si buď našli zamestnanie v Európe, alebo aby si po...
Pripravili sme niekoľko slovensko-anglických prekladov rôznych strategických dokumentov týkajúcich sa digitálnych zručností nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Dôvodom bola ambícia sprístupniť tieto dokumenty širšej verejnosti. Jednotlivé strategické dokumenty tak čitateľa oboznámia s plánovanými cieľmi a víziami kompetencií v...
Platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta dosiahla od svojho spustenia v máji 2021 významný pokrok, pokiaľ ide o to, že sa stala ústredným centrom informácií o digitálnych zručnostiach v Európe a sídlom európskej komunity v oblasti digitálnych zručností a...