Which European countries have the most digital skills?

30. júna 2022

Nové údaje Eurostatu ukazujú, že v roku 2021 mala viac ako polovica ľudí v Európskej únii aspoň základné digitálne zručnosti. Podľa týchto údajov dosiahli najvyššie skóre Holandsko, Fínsko a Írsko, zatiaľ čo najnižšie Rumunsko, Bulharsko a Poľsko. Cieľom iniciatívy Svetového ekonomického fóra EDISON Alliance je podporiť 1 miliardu ľudí na celom svete, aby získali potrebné digitálne zručnosti, a to prostredníctvom digitálneho začlenenia.

Európska únia merala základné digitálne zručnosti, ako je čítanie online spravodajských stránok, posielanie okamžitých správ, používanie softvéru na spracovanie textu alebo správa prístupu k osobným údajom, v 27 členských štátoch.

Ako uvádza Eurostat, zo všetkých ľudí vo veku od 16 do 74 rokov v EÚ v roku 2021 bude mať viac ako polovica (54 %) “aspoň základné celkové digitálne zručnosti”. To znamená, že vedia vykonávať aspoň jednu z činností súvisiacich s každou z týchto piatich oblastí: zručnosti v oblasti informácií a údajov, zručnosti v oblasti komunikácie a spolupráce, zručnosti v oblasti tvorby digitálneho obsahu, zručnosti v oblasti bezpečnosti a zručnosti v oblasti riešenia problémov.

Celú správu Svetového ekonomického fóra nájdete tu.

Zistite viac: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/which-european-countries-have-most-digital-skills

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať