Výzva na predkladanie návrhov v rámci GR DIGITAL o pokročilých digitálnych zručnostiach: Prihlásiť sa môžete od 11. mája!

12. mája 2023

V súčasnosti je uverejnená štvrtá výzva na predkladanie návrhov v rámci programu Digitálna Európa (DIGITAL). Objavte nové výzvy v rámci pracovného programu na roky 2023 – 2024 na podporu pokročilých digitálnych zručností! Výzva otvorená od 11. mája.

V novom pracovnom programe na roky 2023 – 2024, ktorý nedávno prijala Európska komisia, sa vyčlenilo 909,5 milióna EUR na posilnenie kritických digitálnych kapacít EÚ zameraním sa na kľúčové oblasti, ako sú technológie na ochranu klímy a životného prostredia, údaje, umelá inteligencia, cloud, kybernetická bezpečnosť, pokročilé digitálne zručnosti a zavádzanie na najlepšie využitie týchto technológií.

Najmä s cieľom vyplniť značný nedostatok odvetvových špecialistov využívajúcich pokročilé digitálne technológie a špecialistov na IKT je potrebné zvýšiť počet žiakov, ktorí by v konečnom dôsledku mali záujem študovať STEM a IKT, s osobitným zameraním sa na dievčatá a ženy, ktoré sú v digitálnej oblasti veľmi nedostatočne zastúpené. Podiel študentov, ktorí si vyberajú IKT a najmä polovodičové disciplíny, je tiež príliš nízky na to, aby uspokojil dopyt požadovaný na trhu práce.

Nové výzvy na podporu pokročilých digitálnych zručností

Z tohto dôvodu boli uverejnené dve nové výzvy na podporu pokročilých digitálnych zručností, ktoré sa zameriavajú na nedostatok odvetvových špecialistov využívajúcich pokročilé digitálne technológie a špecialistov na IKT, a najmä na dievčatá a ženy a disciplíny v oblasti polovodičov:

  • Cieľom prvej výzvy je posilniť digitálne zručnosti mladých žiakov (najmä dievčat): cieľom tejto výzvy je vyskúšať opatrenia na zvýšenie počtu študentov, ktorí študujú a študujú v digitálnej oblasti, s osobitným zameraním na zvýšenie účasti dievčat. Vo výzve sa podporia spoločné aktivity popredných technických inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, podnikov a škôl na podporu digitálneho štúdia.
  • Cieľom druhej výzvy je posilniť zručnosti v oblasti polovodičov: hlavným cieľom tejto výzvy bude vymedziť platformu medzi centrami odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a vytvoriť Európsku akadémiu pre zručnosti v oblasti polovodičov: Európska sieť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a príslušných priemyselných odvetví vrátane startupov a MSP v oblasti mikroelektroniky s cieľom riešiť nedostatok špecialistov v oblasti polovodičov

Viac informácií o nových výzvach nájdete na portáli financovania a ponúk Európskej únie.

Informačný deň o novej výzve na predkladanie návrhov bude 2. júna 2023!

Platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta po úspechu predchádzajúcich ročníkov organizuje 2. júna 2023 podujatie o nových výzvach, na ktorom budú výzvy podrobne prezentované a účastníci budú môcť klásť akékoľvek otázky.

Viac informácií o programe podujatia nájdete na platforme a na stránke venovanej programu DIGITAL Europe!

Podávanie prihlášok sa začne 11. mája 2023 a skončí 26. septembra 2023 o 17.00 hod. 

Digitálna technológia/špecializácia

  • Umelá inteligencia
  • Veľké dáta
  • Cloud computing
  • Mikroelektronika
  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý

Geographic Scope - Country

  • Európska únia

Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať