The EU is boosting its digital talent: new DIGITAL Call for education programmes in key digital technologies

31. októbra 2022

Pozrite si nové možnosti vzdelávacieho programu a kurzov v rámci programu DIGITAL Europe. K dispozícii sú finančné prostriedky pre univerzity, výskumné centrá a podniky, ktoré môžu spojiť svoje sily a vytvoriť bakalárske a magisterské kurzy. Tie sa musia týkať digitálnych oblastí alebo multidisciplinárnych kurzov, ktoré posilňujú digitálne zručnosti odborníkov v iných ako IKT odvetviach. Žiadosti sa otvoria 29. septembra 2022 a uzavrú sa v januári 2023.

Všetky členské štáty v súčasnosti čelia nedostatku odborníkov v oblasti IKT, na čo poukázali aj posledné zistenia druhého európskeho prieskumu zručností a pracovných miest, ktorý uskutočnil Cedefop. Nové pracovné miesta, v ktorých sa spájajú sektorové kompetencie s odbornou znalosťou kľúčových digitálnych technológií, sú všade veľmi žiadané. Mladí ľudia hľadajú programy a kurzy, ktoré ich pripravia na prácu v ekologickom a digitálnom hospodárstve.

Nová výzva v rámci programu DIGITAL Europe „Špecializované vzdelávacie programy alebo moduly v kľúčových oblastiach kapacít“ podporí rozvoj bakalárskych a magisterských kurzov, ktoré spoločne navrhnú univerzity, výskumné centrá a podniky pôsobiace v digitálnej oblasti.

Táto akcia podporí spoluprácu medzi akademickou excelenciou, výskumom a inovatívnymi odvetviami, zlepší a zmodernizuje technické vybavenie a interoperabilitu medzi univerzitami a poskytne podporu študentom, ktorí chcú navštevovať nové kurzy. Nové programy podporia digitálnu suverenitu Európy a pomôžu prilákať a udržať si najlepšie talenty z celého sveta.

Prihlášky do 29. septembra 2022.

Zistite viac: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/eu-boosting-its-digital-talent-new-digital-call-education-programmes-key-digital

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti
  • Umelá inteligencia
  • Kybernetická bezpečnosť
  • Strojové učenie
  • Cloud computing


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať