Summit Iniciatívy troch morí: Zvyšovanie digitálnych zručností všetkých skupín obyvateľstva je nevyhnutnou podmienkou pre úspešnú digitálnu transformáciu

7. septembra 2023

Summit Iniciatívy troch morí môže pre Slovensko priniesť nové príležitosti aj z oblasti digitalizácie. Predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský, sa 6. a 7. septembra zúčastnil summitu a predstavil projekty, ktoré aktuálne Digitálna koalícia zastrešuje a ktoré sú ukážkou dobrej praxe nielen v rámci Slovenska, ale aj spolupracujúcihc krajín. Okruhly stôl pojednával o príležitostiach zainteresovaných dvanástich krajín Trojmoria v oblasti digitálnej transformácie podnikov, produktov a služieb. Predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský, tu vystúpil s príhovorom na tému Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie digitálnych zručností všetkých skupín obyvateľstva je nevyhnutnou podmienkou pre úspešnú digitálnu transformáciu.

Iniciatíva troch morí (Baltské, Čierne a Jadranské more) je neformálna politická platforma, ktorá združuje 12 členských štátov Európskej únie ležiacich medzi tromi uvedenými moriami – Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Na stretnutí v Bukurešti sa zúčastnili aj strategickí partneri, ktorí podporujú iniciatívu troch morí: Európska komisia, Nemecko a USA.

Za Slovensko bol na prvej diskusii prítomný aj minister Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Peter Balík, ktorý odprezentoval pozitívnu spoluprácu Digitálnej koalície s MIRRI. Spoločne s Igorom Zorkom, prezidentom IT asociácie Slovinska dohodol Mário Lelovský vstup Digitálnej koalície Slovinska do projektu IT Fitness Test 2024.

Predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský, za okrúhlym stolom počas Summitu Iniciatívy troch morí.

T

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať