Pact for Skills: One Year On

30. januára 2022

Pakt pre zručnosti bol vytvorený pred rokom s cieľom spojiť zamestnávateľov, pracovníkov, verejné služby zamestnanosti, regionálne orgány a ďalšie subjekty, aby určili, aké zručnosti budú potrebné v rôznych odvetviach hospodárstva, aby sa zaručilo, že Európa bude prosperovať v ekologickejšej a digitálnejšej spoločnosti.

Pre úspech jednotlivcov na rýchlo sa meniacom trhu práce je nevyhnutné mať potrebné zručnosti. Zotavenie z pandémie Covid-19 urýchlilo rytmus zmien v tom, ako žijeme, ako aj v tom, ako postupujeme v práci.

Pakt, ktorý oslavuje svoje prvé narodeniny, a jeho silné aliancie vytvárajú viac príležitostí pre ľudí v produktívnom veku v celej Európe, aby sa naučili nové zručnosti a zlepšili svoje vyhliadky na trhu práce a v zamestnaní.

Pri príležitosti tohto výročia podpredseda Margaritis Schinas, komisári Nicolas Schmit a Thierry Breton uviedli: “Po roku Pakt pre zručnosti prináša výsledky: 450 organizácií sa zaviazalo poskytnúť správne zručnosti pre 1,5 milióna ľudí. Je to dobrý začiatok a výsledok spolupráce členov Paktu pre zručnosti, podnikov a ďalších partnerov pri zvyšovaní zručností v Európe. Naše ambície sa tu však nekončia. Komisia je odhodlaná ďalej posilňovať Pakt a vyzýva ďalších členov, aby sa k nemu pripojili: správne zručnosti sú nevyhnutné pre prosperitu ľudí, rast nášho hospodárstva a úspešné oživenie hospodárstva.”

K paktu sa prihlásilo viac ako 450 organizácií zo všetkých členských štátov a spoločenstvo sa naďalej rozrastá.

© Európska komisia

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geographic Scope - Country

  • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať