New version of the European classification of Skills, Competences, Occupations and Qualifications is live!

14. apríla 2022

Európska komisia zverejnila novú verziu Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, povolaní a kvalifikácií (ESCO). Stalo sa tak po dvojročnom procese, ktorý zahŕňal preskúmanie existujúcich koncepcií, ako aj vypracovanie nových profesijných a kompetenčných profilov. ESCO V1.1 má reagovať na dve hlavné potreby:

zostať užitočným na trhu práce a vo vzdelávaní a odbornej príprave
prehodnotiť kvalitu ESCO v súlade s potrebami zainteresovaných strán.

Zistiť viac: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/new-version-european-classification-skills-competences-occupations-and-qualifications

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať