Nový krok smerom k cieľom Digitálneho desaťročia: program politiky 2030 vstupuje do platnosti

31. januára 2023

Do platnosti vstúpil politický program Digitálna dekáda 2030: Európsky parlament, členské štáty a Komisia po prvýkrát spoločne stanovili konkrétne ciele a úlohy v štyroch kľúčových oblastiach digitálnych zručností.

Medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi sa dosiahla zásadná politická dohoda v štyroch kľúčových oblastiach digitálnych zručností, infraštruktúry vrátane pripojenia, digitalizácie podnikov a online verejných služieb.

Na posúdenie pokroku a stanovenie referenčných hodnôt na dokončenie do roku 2030 sú zámery a ciele doplnené cyklickým procesom spolupráce, ktorý sa už začal.

Aké sú ciele programu?
Odteraz až do roku 2030 budú členské štáty EÚ v spolupráci s Európskym parlamentom, Radou EÚ a Komisiou formovať svoje digitálne politiky tak, aby dosiahli ciele v 4 oblastiach:

Zlepšiť základné a pokročilé digitálne zručnosti občanov;
zlepšiť zavádzanie nových technológií v podnikoch EÚ (aj v malých podnikoch), ako sú umelá inteligencia, dáta a cloud;
ďalej rozvíjať konektivitu, výpočtovú a dátovú infraštruktúru EÚ a
sprístupniť verejné služby a administratívu online.
V týchto cieľoch sú obsiahnuté ciele politického programu, ktoré zahŕňajú zabezpečenie bezpečných a chránených digitálnych technológií, konkurencieschopného online prostredia pre MSP, bezpečných postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, spravodlivého prístupu k digitálnym príležitostiam pre každého a rozvoj udržateľných inovácií efektívne využívajúcich energiu a zdroje.

“Technológie budú aj naďalej zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v našich spoločnostiach a v našich životoch. Vďaka monitorovaciemu mechanizmu máme teraz konkrétne ciele, ako dosiahnuť, aby digitálne technológie fungovali pre všetkých ľudí a podniky,” vyhlásila Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka Komisie pre Európu digitálne vhodnú.

Projekty pre viaceré krajiny
Na dosiahnutie digitálnych cieľov a uskutočnenie digitálnej transformácie do roku 2030 sú rozhodujúce rozsiahle projekty. Členské štáty budú spájať zdroje a úzko spolupracovať prostredníctvom projektov viacerých krajín s cieľom rozvíjať digitálne kapacity, ktoré by si samy ťažko zabezpečili.

V rámci politického programu sa vytvoril najmä proces na identifikáciu a spustenie projektov viacerých krajín, okrem iného v oblastiach, ako sú 5G, kvantové počítače a prepojená verejná správa.

© Európska komisia 2023

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý
  • Stredné
  • Odborník na digitálnu oblasť
  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Regionálna iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať