Nový report: Viac žien vo Švédsku študuje IT, ale odchádzajú z tejto profesie

12. januára 2023

Podiel žien študujúcich IT sa zvyšuje, ale po skončení štúdia sa pre prácu v IT rozhodne menej žien ako mužov. Vyplýva to z novej správy, ktorú vypracovali Švédsky úrad pre vysokoškolské vzdelávanie (UKÄ) a Švédska agentúra pre hospodársky a regionálny rast (Tillväxtverket).

V správe “Záplava digitálnej excelentnosti” autori spoločne skúmali, ako rozvíjať ponuku digitálnej excelentnosti. Do prieskumu bolo zapojených celkovo 69 školení na Vysokej škole odborného vzdelávania a prípravy (VET), Vysokej škole (VŠ) a postgraduálnych kurzov v oblasti IT. Prevaha mužov je spoločná pre väčšinu vzdelávacích kurzov, avšak pre štúdium IT sa rozhoduje čoraz viac žien.

Podiel žien študujúcich IT sa pomaly zvyšuje
Podiel žien, ktoré začali študovať IT, sa v rokoch 2012 až 2020 zvýšil z 26 % na 30 %. Dochádza teda k pomalému nárastu a môže trvať určitý čas, kým bude rodová rovnováha medzi IT odborníkmi vyrovnaná a viditeľná.

Vzdelávacie programy súvisiace s IT s najvyšším podielom žien sú stavebné programy v oblasti chemického inžinierstva a biotechnológií. V roku 2020 tvorili ženy 62 % nových študentov. Medzi ďalšie odbory vzdelávania s vysokým podielom žien patria IKT, ako aj počítačové vedy a systémové vedy.

Ženy sa rozhodujú pre prácu v oblasti IT
Ďalším výsledkom správy je, že ženy po ukončení odbornej prípravy pracujú v IT profesii menej ako muži. To samo o sebe nie je novinka, predchádzajúca správa z roku 2020 ukázala rodovú nerovnováhu, keďže ženy nechcú pracovať v IT, aj keď sa na to vyučili. Viac žien v IT sektore by tak malo samoposilňujúci účinok na poskytovanie zručností. Jednou z možností, ako zlepšiť poskytovanie zručností, je preto povzbudiť viac žien, aby zostali pracovať v IT.

Vysoké rozdiely v odmeňovaní žien a mužov
Muži sú v IT celkovo platení viac ako ženy, napriek tomu, že majú rovnaké vzdelanie. Vo všetkých profesiách IKT zarábajú muži o 7 % až 20 % viac ako ženy. Vzdelanie, ktoré vedie k najvyšším platom žien, je v odbore Priemyselná ekonomika a organizácia, kde je priemerná mzda 409 000 švédskych korún ročne. Je to zároveň školenie, kde muži dostávajú v priemere o 79 000 SEK vyššiu mzdu, čo je najnerovnomernejšie rozdelenie miezd zo všetkých školení zahrnutých do prieskumu.

Jeden z kurzov však viedol k vyšším mzdám u žien ako u mužov, a to bakalársky titul v oblasti elektroniky, informatiky a automatizácie. Tam bola priemerná mzda medzi ženami 390 000 SEK v porovnaní s 342 000 SEK u mužov.

V jednej z najrozšírenejších profesií v oblasti IT, vývojárov softvéru a systémov, zarábajú ženy v priemere 487 000 SEK ročne. Najnižšiu priemernú mzdu však majú technici podporných zariadení, kde ženy zarábajú 379 000 SEK ročne.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Základné

Geographic Scope - Country

  • Švédsko

Druh iniciatívy

Národná iniciatíva

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať