Má vaše dieťa nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu?

27. marca 2023

Prinášame najčastejšie otázky a odpovede o projekte Digitálny žiak.

Digitálna koalícia spolu s ministerstvom pre investície a informatizáciu SR (MIRRI) spustila novú schému pomoci s názvom Digitálny žiak. Tá spočíva v poskytovaní finančnej dotácie na nákup výpočtovej techniky pre viac ako 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl. O príspevok na nákup nového počítača či tabletu môžu požiadať žiaci a ich zákonní zástupcovia do konca júna. Uplatniť si ho budú môcť v niektorej zo stoviek predajní digitálnej techniky v rámci celého Slovenska. Prinášame vám prehľad kľúčových informácií o projekte.

Príspevok môžu získať až štyri skupiny žiakov

Nárok na 350 eurový príspevok majú:

 • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
 • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
 • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60 percent mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, respektíve doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napríklad potvrdenie o nezamestnanej osobe) – pre domácnosť dvoch dospelých s dvomi deťmi do 14 rokov to bolo vlani 890 eur mesačne
 • všetci žiaci prvého ročníka stredných škôl, kvintáni na osemročných gymnáziách (pre školský rok 2022/2023)

Ako je možné o príspevok požiadať?

V prvom rade je potrebné vysvetliť, že príspevok nebude vyplácaný v hotovosti alebo na účet, ale formou zľavy pri nákupe hardvéru v obchode s elektronikou. Podmienkou jeho získania je registrácia cez formulár na webe projektu www.digitálnyziak.sk, kde je potrebné vyplniť údaje o dieťati a zákonných zástupcoch, a to najneskôr do 30. júna. Následne MIRRI v jednotlivých štátnych registroch overí, či žiadateľ spadá do kategórie podpory a ak áno, do niekoľkých týždňov dostane potvrdzujúcu SMS správu a informáciu o ďalšom postupe. Rodičia a žiaci si následne môžu vybrať niektorú zo stoviek zmluvných predajní v ich okolí, kde si budú môcť príspevok uplatniť. Postačí im mať so sebou občiansky preukaz a spomínanú SMS správu. Kompletný zoznam zapojených prevádzok bude dostupný na www.digitalnyziak.sk.

V akej výške bude poskytovaný?

Digitálny príspevok je jednotný – pre každého žiaka predstavuje sumu 350 eur. Na trhu by sa pritom malo nachádzať minimálne šesť typov zariadení v danej cenovej hladine, ktoré spĺňajú stanovenú technickú špecifikáciu. Samozrejme platí, že ak bude žiak potrebovať drahšie zariadenie, rodičia zaň môžu doplatiť z vlastných zdrojov.

Aké zariadenie si môže žiak s uplatnením digitálneho príspevku zakúpiť?

Zariadenia musia byť v prvom rade vhodné na domácu prípravu na štúdium, ale aj na prípadné diaľkové štúdium. Voľba typu/značky zariadenia je na žiakoch a ich rodičoch. Prioritne ide o notebook alebo tablet s klávesnicou. Je však potrebné, aby hardvér spĺňal technické špecifikácie:

 • zariadenie musí byť vyrobené minimálne v roku 2022 a neskôr,
 • displej s minimálnym rozlíšením 1366 x 768 pixelov,
 • minimálne jeden fyzický port pre pripojenie periférií,
 • fyzickú (hardvérovú) slovenskú klávesnicu ako súčasť zariadenia alebo pripojiteľnú fyzickými portami zariadenia, alebo bezdrôtovo,
 • funkcia ovládania kurzora, vstavané alebo pripojiteľné fyzickými portami zariadenia alebo bezdrôtovo (myš, dotykový displej, touchpad a pod.),
 • zabudovaná kamera, reproduktory a mikrofón,
 • funkcionalita pripojenia na Wi-Fi,
 • rozhranie pre možnosť pripojenia k mobilným dátovým službám – napríklad zabudovaný SIM slot alebo možnosť pripojenia modemu pre 4G sieť.

Môže sa použiť jeden digitálny príspevok na kúpu viacerých lacnejších zariadení?

Nie. Príspevok je viazaný na nákup jedného digitálneho zariadenia a systém neumožní delenie príspevku na viacero zariadení. Zároveň platí, že finančná podpora je určená priamo pre školopovinné deti. Nárok na dotáciu má každé jedno dieťa, takže napríklad v prípade domácnosti s tromi deťmi spĺňajúcu niektorú z vyššie menovaných podmienok je nárok na tri príspevky, avšak tie sa nedajú navzájom kombinovať, keďže príspevok je viazaný ku každému žiakovi osobite.

Čo v prípade, že si žiak vyberie lacnejšie zariadenie – môže využiť zvyšnú časť príspevku neskôr?

Predajca dostane vždy preplatenú tú sumu, za ktorú bol nákup zrealizovaný. Neskoršie čerpanie nevyužitej časti príspevku nie je možné. Takéto zdroje budú vrátené do prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Nehrozí, že sa niektorí obchodníci budú zbavovať „starých“ nekvalitných zariadení?

Zariadenie zakúpené s použitím digitálneho príspevku musí byť nové a vyrobené v roku 2022 a neskôr, má mať minimálne dvojročnú záruku a garantovanú plnú podporu výrobcu minimálne na tri roky – pre hardvér aj softvér. Identifikátorom pre overenie roku výroby zariadenia je sériové číslo, ktoré bude povinnou položkou, ktorú predajca bude musieť vyplniť v rámci procesu predaja zariadenia a uplatnenia príspevku.

Môže sa digitálny príspevok použiť aj na softvér či doplnkového príslušenstva?

Áno. Dotácia sa dá uplatniť na softvér a školenia, ako aj na doplnkový tovar ako je myš, klávesnica, webkamera a i., avšak podmienkou je, že tento tovar musí byť súčasť dodávky zariadenia spĺňajúceho ostatné definované parametre.

Nie je možné uplatniť si príspevok na nákup bielej alebo spotrebnej elektroniky, herných konzol, mobilných telefónov, audio systémov, televízorov a podobne.

Čo ak dieťa nebude vedieť samo zariadenie použiť?

Podmienkou pre predajcov je, že zariadenie spoločne so žiakom a jeho zákonným zástupcom priamo na mieste rozbalia. Predajca doň následne nainštaluje všetko potrebné tak, aby bol pre žiaka ihneď použiteľný.

Ako sa zabráni prípadnému „kupčeniu“ so zariadeniami na internetových bazároch?

Každé zariadenie zakúpené s použitím digitálneho príspevku bude zaregistrované do systému s jeho výrobným číslom, resp. IMEI a e-mailovou adresou používateľa. Počítač či tablet bude zároveň označený špeciálnou, neodstrániteľnou, nálepkou, takže bude jasné, že ide o techniku z eurofondov. V prípade, že sa takéto zariadenia ocitnú na bazároch, pôjde o porušenie zmluvy – pôvodného majiteľa sa na základe evidovaných údajov bude dať spätne dohľadať. Digitálna koalícia sa však v tomto smere spolieha na rodičov, ktorí v prvom rade nesú zodpovednosť za svoje deti.

Národný projekt v celkovej hodnote 65,4 milióna eur je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, ktorú má na starosti ministerstvo informatizácie a slúži na digitalizáciu krajiny. Do projektu budú aktívne zapojené aj samosprávy a viac ako 14-tisíc učiteľov či nepedagogických zamestnancov a pracovníkov komunitných centier v rámci celého Slovenska.

Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné


Geographic Scope - Country

 • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať