JRC releases a new publication to address the digital skills gap

30. júla 2022

Problém nesúladu digitálnych zručností v oblasti zamestnanosti je už dlho na popredných miestach európskej politickej agendy. Cieľom tejto novej správy Spoločného výskumného centra (JRC) je objasniť typ nedostatku digitálnych zručností v EÚ a druh politík potrebných na riešenie tohto problému.

Digitálne zručnosti sa stali kľúčovými pre zamestnateľnosť. Nielen vzhľadom na jej úlohu ako prierezovej zručnosti na rozvoj zamestnateľnosti, ale aj preto, že približne 85 % všetkých pracovných miest v EÚ potrebuje aspoň základnú úroveň digitálnych zručností. Z najnovších dostupných štatistík Eurostatu, v ktorých sa zhromažďujú informácie o digitálnych zručnostiach v Európe za rok 2019, však vyplýva, že 13 % pracovnej sily v EÚ nemalo žiadne digitálne zručnosti, väčšinou preto, že nepoužívali internet, a ďalších 24 % nemalo aspoň základné digitálne zručnosti, ktoré sa v súčasnosti vyžadujú vo väčšine pracovných miest.

V tejto správe Spoločného výskumného centra sa analyzujú najnovšie údaje Eurostatu, OECD a CEDEFOP, ktoré sa týkajú nedostatku digitálnych zručností v kontexte zamestnanosti. Cieľom výskumu je najmä objasniť dve otázky:

  1. Aké typy nedostatkov v digitálnych zručnostiach existujú?
  2. Ktoré cieľové skupiny by mali byť prioritné pre politické opatrenia?

Skúmaním týchto dvoch hlavných otázok chce správa podporiť niekoľko najnovších cieľov Digitálnej dekády v oblasti digitálnych zručností, ktoré sú uvedené aj v akčnom pláne Európskeho sociálneho piliera.

Chcete sa dozvedieť viac o zisteniach výskumu? Prečítajte si celú správu Spoločného výskumného centra tu a preskúmajte platformu Digitálne zručnosti a pracovné miesta, kde nájdete všetky nové aktualizácie a zistenia týkajúce sa digitálnych zručností v Európe.

Zistite viac: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/jrc-releases-new-publication-address-digital-skills-gap

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať