Zvyšovanie digitálnych kompetencií pomocou mikrovzdelávania prostredníctvom Európskeho centra digitálneho vzdelávania

31. decembra 2022

Európske digitálne vzdelávacie centrum, ktoré je prosperujúcou komunitou s viac ako 1 100 jednotlivcami z 90 krajín, poskytuje vo viac ako 15 kanáloch v tímoch rôzne “mikrovzdelávacie” aktivity na témy ako “Zdieľanie je starostlivosť” a “Budovanie vedomostí”.

Mikrolearning sa zameriava na krátke vzdelávacie aktivity a relatívne malé vzdelávacie jednotky.

Ľudia sa môžu ako členovia komunity zúčastňovať na rôznych aktivitách mikroučenia, vrátane:

Workshopy a webové semináre: Interaktívne zasadnutia so zameraním na konkrétne otázky digitálneho vzdelávania, ktoré vedú odborníci na vzdelávanie a odbornú prípravu.
Mentoring: niekoľkomesačný učebný program, ktorý vám pomôže pri zavádzaní postupov digitálneho vzdelávania
Online “klinické” týždne: Získajte časový interval na konzultáciu s odborníkom na digitálne vzdelávanie, ktorý vám môže ponúknuť rýchle riešenie vašej konkrétnej výzvy v oblasti digitálneho vzdelávania.
Dizajnové myslenie: možnosť vytvoriť nové spôsoby myslenia a podporiť nové spôsoby vyučovania a učenia sa
Akcelerátor: program, ktorý vám pomôže rozšíriť vaše kreatívne riešenia v oblasti digitálneho vzdelávania.
Samostatné vzdelávanie: online zdroje na zvýšenie vášho porozumenia určitému predmetu digitálneho vzdelávania
Počas tejto skúsenosti budete mať možnosť:

podeliť sa o digitálny projekt, na ktorom pracujete
podeliť sa o povedomie o digitálnom vzdelávaní s ostatnými členmi
zapojiť sa do online kliník
zapojiť sa do mentorského programu
vytvoriť knižnicu dobrého digitálneho čítania
Ak chcete prispieť do európskej komunity digitálneho vzdelávania, kliknite sem.

© Európska komisia

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť

Geographic Scope - Country

  • Európska únia

Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať