Digitálna koalícia podpísala memorandum o spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku

10. mája 2023

Memorandum o spolupráci pri podpore realizácie Národného projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe včera podpísali predstavitelia Digitálnej koalície a Jednota Dôchodcov .

Memorandum o spolupráci pri podpore realizácie Národného projektu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“  podpísali dnes predstavitelia Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky (Digitálna koalícia) a Jednoty dôchodcov na Slovensku – Mário Lelovský a Michal Kotian. Národný projekt sa realizuje vďaka podpore Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a pokrýva celé územie Slovenska. Jeho cieľom je najmä vytvorenie vzdelávacej platformy so vzdelávacím obsahom a jej otestovanie formou bezplatného vzdelávania skupinovo – prezenčnou formou,  alebo individuálne – využitím online vzdelávania.

Implementáciou projektu MIRRI poverilo Digitálnu koalíciu. „Realizácia tohto projektu je ďalším príspevkom Digitálnej koalície k napĺňaniu nášho poslania – zlepšovať digitálne zručnosti na Slovensku. Nie náhodou sa projekt zameral na ohrozené skupiny obyvateľstva, najmä na podporu zlepšovania digitálnych zručností seniorov a ďalších ohrozených skupín obyvateľstva a tým na zníženie miery ich vylúčenia. Pomôže seniorom nielen zvládať základné digitálne zručnosti a aktívne ich využívať v bežnom živote ale i orientovať sa v zložitom digitálnom svete a brániť sa aj jeho nástrahám.“ povedal Mário Lelovský predseda Digitálnej koalície. 

Podľa Michala Kotiana má už Jednota dôchodcov na Slovensku pozitívne odozvy z územia   z realizácie prvých aktivít národného projektu. Vždy podporíme kroky a aktivity v prospech seniorov.  „Preto sme sa rozhodli deklarovať našu plnú podporu projektu zlepšovania digitálnych zručností seniorov, ktorý považujeme za potrebný a užitočný. Počítačová gramotnosť a rozvoj digitálnych zručností je v dnešnej dobe celkom iste jednou z možností ako skvalitniť život seniorov“ povedal Michal Kotian predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku a vyjadril nádej, že na pokračovanie vzdelávacích aktivít pre zlepšovanie digitálnych zručností seniorov sa nájdu finančné prostriedky aj po jeho skončení.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať