Dievčatá a IKT: Celoživotné vzdelávanie a proaktivita otvárajú dvere k IKT sociálnym vedcom

14. júla 2022

Prostredníctvom série podujatí tri národné digitálne koalície, slovenská, česká a slovinská, zvyšujú povedomie a povzbudzujú mladých ľudí, najmä mladé dievčatá, o príležitostiach, ktoré ponúka digitalizácia, digitálna transformácia a sektor informačných a komunikačných technológií (IKT) vo všeobecnosti. . K prvému zo série medzinárodných webinárov sa pripojilo 6 odborníkov s inšpiratívnymi príbehmi: našli svoju kariéru a množstvo príležitostí na rast v oblasti IKT, hoci nie všetci účastníci diskusie pochádzajú z prírodných vied a techniky. Vzhľadom na zaujímavú diskusiu a množstvo otázok účastníkov online podujatia sa vytúžený cieľ podarilo naplniť; podnietiť diskusiu a ukázať rozmanité pracovné, kariérne a študijné príležitosti v IKT, ktoré prináša digitálna transformácia európskej spoločnosti.

Aida Kamišalić Latifić – Inžinierka roka 2019 (SI), Tanja Bivic Plankar – prezidentka Blockchain Alliance Europe (SI), Eva Pavlíková – Česko.digital (CZ), Eva Nečasová – UI for Children (CZ), Zuzana Molčanová – Vedúca oddelenia vzdelávania pre priemysel (SK) spoločnosti Microsoft a Lenka Hlinková – Ženský algoritmus (SK) stručne predstavili svoje kariérne cesty a výzvy a následne sa zapojili do diskusie s účastníkmi.

V troch rôznych miestnostiach, slovenskej, českej a slovinskej, boli stretnutia Q&A zamerané na príležitosti v oblasti IKT a výmenu skúseností účastníkov rozhovorov, ich postrehov a osvedčených postupov. Hoci rozhovory prebiehali oddelene, spájala ich spoločná myšlienka; ak sa nikdy neprestaneme učiť, s proaktivitou, zvedavosťou a striedmosťou riešiť výzvy, môžeme ľahko využiť naše formálne nadobudnuté, aj spoločenskovedné znalosti, v oblasti IKT.


Napriek tomu, že podujatie Girls & ICT oslovilo najmä ženy, zapojili sa doň aj niektorí muži a svojou prítomnosťou navyše podnietili zamyslenie sa nad priblížením témy dievčat a žien v IKT mužskému publiku.

Autor článku: Ana Pejic

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Regionálna iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať