Grantová výzva – Výzva pre bilaterálne vzťahy v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií zameraných primárne na digitálnu spoluprácu (GGCBF02)

8. novembra 2021

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje bilaterálnu výzvu GGCBF02 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“.

Prevzaté z https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-v-oblasti-transparentnosti-dobrej-spravy-veci-verejnych-a-zodpovednych-institucii-zameranych/ dňa 8. novembra 2021.

cieľom je prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií zameraných primárne na digitálnu spoluprácu.

Výzva GGCBF02


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor – Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku 

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať