Každoročné poskytovanie odborného vzdelávania v IKT pre vysokoškolákov, či čerstvých absolventov univerzitného štúdia prostredníctvom programu Aliter Inkubátor

12. marca 2021

Program Aliter Inkubátor ponúka študentom a absolventom univerzitného štúdia možnosť a priestor pre profesijný rozvoj vo svete informačno-komunikačných technológií. Stážistom umožňuje zbierať skúsenosti a zoznámiť sa s fungovaním IKT spoločnosti, jej procesmi a postupmi. Študenti a absolventi majú možnosť pracovať na samostatných projektoch a kvalifikovaných pozíciách. Ročná platená stáž ponúka aj náhľad do projektového riadenia, obchodnej a technickej činnosti, či tvorby analýz. Cieľovou skupinou sú študenti a absolventi univerzitného štúdia, ktorým sa ponúka ročná odborná stáž a pracovná skúsenosť v IKT spoločnosti v dobe od 22-03-2018.

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať