Medzisektorové online debaty o budúcnosti vzdelávania

21. novembra 2020

WELLBEING, KONEKTIVITA, INOVÁCIE, 06.10.-15.12.2020

OBSAH DEBÁT

Hlavnou témou série medzisektorových debát je „Budúcnosť vzdelávania – wellbeing, konektivita, inovácie.“ Debaty organizujú na pôde Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní (SKAV): projekt Deti nepočkajú!, Fórum proaktívnych škôl, Digitálna koalícia, ISEIA Medzinárodný institut a sieť slovenských vzdelávacích centier a projekt „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR , ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima.

Účastníkmi debát sú zástupcovia Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní (osobnosti a organizácie zastupujúce študentov stredných a vysokých škôl, rodičovské platformy, združenia učiteľov, odborných zamestnancov, riaditeľov, zriaďovateľov, univerzít, vedcov a neziskových organizácii), Fóra proaktívnych škôl, Digitálnej koalície, 24 sektorov hospodárstva SR, zástupcovia regionálnej samosprávy a slovenskí učitelia žijúci a pôsobiaci v zahraničí. Každá debata bude mať 9 účastníkov.

Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie. Účastníci debát budú hľadať odpovede na otázky: Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov? Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu? Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy? Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19..

Debaty budú medializované. Prepis najdôležitejších častí debát bude doručený Európskej komisii, prezidentskému palácu, kancelárii ministrov (školstva, regionálneho rozvoja, financií a práce) a výborom NR SR (školstva, regionálneho rozvoja, financií a práce).

 

ORGANIZÁCIA

Séria debát má 10 častí – od 06.10.2020 do 15.12.2020 na týždennej báze prebehnú:

  1. debata: 06.10. 2020 (úvodná debata)
  2. debata: 13.10.2020 Košický kraj
  3. debata: 20.11.2020 Prešovský kraj
  4. debata: 27.10.2020 Banskobystrický kraj
  5. debata: 03.11.2020 Žilinský kraj
  6. debata: 10.11.2020 Nitriansky kraj
  7. debata: 24.11.2020 Trenčiansky kraj
  8. debata: 01.12.2020 Trnavský kraj
  9. debata: 08.12.2020 Bratislavský kraj
  10. debata: 15.12.2020 (zástupcovia regionálnej samosprávy)

Debaty prebehnú vždy v utorok od 06.10.2020 do 15.12.2020 (s výnimkou 17. 11.2020, kedy je štátny sviatok) medzi 16.00 a 18.00. Prístupné budú cez internet na facebookovej stránke Deti nepočkajú alebo prostredníctvom linku: https://aka.ms/skav. Záznamy z debát budú dostupné na YouTube kanále: SKAV /projekt Deti nepočkajú

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať