IT Fitness test 2020 – najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku

4. mája 2020

Foto_brifing_IT_Fitness

Foto: z brífingu 4.5.2020

Štartujeme 9. ročník IT Fitness Testu

Tlačovým brífingom za účasti podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej, štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Moniky Filipovej, predsedu výkonného výboru Digitálnej koalície a prvého viceprezidenta IT Asociácie Slovenska Mária Lelovského, riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romany Kanovskej a zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa začalo  najrozsiahlejšieho testovania digitálnych zručností žiakov, študentov a ich učiteľov a pedagógov na Slovensku – IT Fitness test 2020, ktoré aj tento rok preverí úroveň digitálnej gramotnosti žiakov, študentov, učiteľov a pedagógov.

Otestovať sa môže bezplatne ktokoľvek, kto má záujem

napríklad i rodičia a seniori. Testovanie je bezplatné na stránke itfitness.sk. Tento rok otázky v teste zohľadňujú aj mimoriadnu situáciu súvisiacu s krízou COVID-19, ktorá so sebou priniesla potrebu intenzívnejšie využívať online digitálne komunikačné nástroje. Ide o overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnej gramotnosti, test zároveň poskytuje reálny obraz o tom, na akej úrovni sú naše IT zručnosti.

Kedy sa môžete otestovať?

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie hĺbkové testovanie IT zručností na Slovensku, od 4. mája do 30. júna 2020 môžu žiaci a študenti po otestovaní získať elektronický certifikát. Učitelia vzhľadom na obvyklú zaneprázdnenosť na konci školského roka môžu po otestovaní získať certifikát až do 31. júla 2020. Neskôr je možné otestovať sa pre účely zlepšovania svojich IT zručností, alebo opakovať test viackrát, avšak už bez certifikátu.

Foto_Monika_Remisova

Foto: podpredsedníčka vlády Monika Remišová

Obsah testu

Tohtoročný test obsahuje viac praktických testovacích úloh zameraných na riešenie problému s ktorým sa môžete bežne stretnúť na internete, alebo pri práci s často používaným kancelárskym balíkom, alebo komunikačným nástrojom počas učenia na diaľku. Nejde o teoretické znalosti IT. Na dopracovanie sa k správnej odpovedi musí respondent použiť vhodne zvolený digitálny nástroj, napríklad aplikáciu alebo vyhľadávanie na internete.

Aj samotné otázky sú orientované na praktické riešenie konkrétnych situácií, s ktorými sa riešitelia môžu stretnúť v reálnom živote.

Testovanie počas krízy COVID-19

Test reflektuje aj na aktuálnu mimoriadnu situáciu, kedy rastie potreba online komunikácie a tzv. “učenia na diaľku”. Autori sa v otázkach intenzívnejšie zamerali na online komunikačné a kolaboračné nástroje, test je teda skvelým nástrojom na spestrenie výučby práce s digitálnymi technológiami. Odporúčame učiteľkám a učiteľom počas koronakrízy ponúknuť žiačkam a žiakom zábavnú a užitočnú formu výučby IT na spestrenie domáceho vyučovania.

Vo väčšej miere sú do testovania zahrnuté úlohy zamerané na prácu s otvorenými dátami, časť Kybernetická bezpečnosť napríklad obsahuje úlohy orientované na oblasť zanechávania digitálnej stopy pri práci so sociálnymi médiami.

Dve verzie testu – do 15 rokov a pre starších

Pre žiačky a žiakov základných škôl je pripravená prvá verzia testu, ktorá overí IT zručnosti nevyhnutné pri štúdiu na stredných školách. Druhá verzia je prioritne určená cieľovej skupine starších ako 15 rokov a overí zručnosti, ktoré sú zamerané na pokročilejšie znalosti a IT gramotnosť, ktorá je dôležitou konkurenčnou výhodou pre uplatnenie sa na trhu práce.

HUAWEI_horizontal

Hlavný partner IT Fitness testu 2020

Spolupráca v Digitálnej koalícii

IT Fitness test tohto roku podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a spoločnosť Huawei Technologies (Slovak), ako hlavný partner IT Fitness testovania 2020.

História IT Fitness testu

IT Fitness test vznikol v roku 2009 na Slovensku ako súčasť iniciatívy Európskej komisie známej pod názvom „Týždeň IT zručností (eSkills Week)”. Počas 8 ročníkov sa do testovania zapojilo viac ako 200-tisíc ľudí a stovky základných a stredných škôl z celého Slovenska. Testovanie je súčasťou kampane Európskej komisie „Digital Skills and Jobs Coalition“, ktoré na Slovensku koordinuje Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. Test sa stal jednou z najúspešnejších aktivít tejto kampane a myšlienka IT testovania našla ohlas aj v iných krajinách, ktoré koncept online preverovania IT zručností prevzali zo Slovenska. Projekt IT Fitness Test bol ocenený v roku 2014 Európskou komisiou za komplexný a inovatívny prístup k problematike zvyšovania digitálnej gramotnosti mladých ľudí v Európe. Vlastníkom značky IT Fitness test je IT Asociácia Slovenska. V roku 2020 testovanie organizuje Digitálna koalícia.

Prezentáciu s dátami o IT Fitness teste môžete stiahnuť TU.

Partneri_IT_Fitness_test_2020

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať