Ponuka spoločnosti Microsoft pre školy počas COVID-19

17. marca 2020

Aktualizované 26.3.2020, 4:18

Microsoft

Microsoft pre školstvo Vzdelávame pre budúcnosť

Microsoft pre školstvo Vzdelávame pre budúcnosť

Intenzívne sledujeme aktuálny vývoj ochorenia Covid-19, vrátane jeho dopadu na slovenské školstvo. Mrzí nás, že význam konceptu vzdelávania kdekoľvek a kedykoľvek, sa začíná dostávať do popredia v takto ťažkej situácii. Náš tím pre školstvo je Vám však plne k dispozícii a snaží sa pomôcť učiteľom a študentom zostať spolu naďalej v kontakte a mať možnosť sa vzdelávať aj napriek aktuálnemu nepriaznivému vývoju celej situácie a zatváraniu niektorých škôl.

Školy môžu využívať Microsoft Teams, kde majú všetko, čo potrebujú – komunikáciu s celou triedou aj jednotlivými žiakmi, zdieľanie dokumentov s rôznou úrovňou oprávnenia, vytváranie, distribuciu a opravovanie online testov, zadávanie a vyhodnocovanie domácich úloh alebo online hodiny s podporou videa, audia, zdieľania obrazovky alebo prezentácie s automatickým záznamom celej hodiny. To všetko je dostupné pre školy zdarma, to všetko môžu začať využívať v bezplatnej verzi Office 365 pre školy (verzia licencie A1 online je bezplatná, alebo ak v minulosti škola cez MŠVVaŠ SR získala licencie A3 desktop apps).

Náš záväzok voči zákazníkom počas COVID-19, Jared Spataro, viceprezident pre Microsoft 365.

Vzdelávanie kdekoľvek a kedykoľvek

Platforma Microsoft Teams umožňuje vytváranie tried (podľa ročníkov, predmetov) alebo skupín žiakov jedným učiteľom, ich správu a následnú audio a video-komunikáciu, resp. chat. Súčasťou týchto funkcií je aj podpora online hodín – zdieľaním obrazovky učiteľovho počítača, používaním interaktívnej tabule (whiteboard) alebo pripravenej prezentácie s následným uložením záznamu. Tiež je možné jednotlivým tímom, resp. skupinám žiakov zadávať úlohy, ktoré žiaci následne sami riešia a odovzdávajú. Platformu je možné využiť aj na posielanie a zdieľanie dokumentov. Pri spojení s niektorou z cloudových služieb (OneDrive, Google Drive, box.com a iné) je tiež možné v tíme spolupracovať na úprave dokumentov online – možno využiť napr. pri spoločných a skupinových projektoch. Komunikovať navzájom môžu i učitelia, vedenie školy môže organizovať hromadné porady – ako v zborovni.Na prihlásenie je potrebný školský e-mail.

Ako používať Microsoft Teams a Office 365 na vzdelávanie
Vzdelávací obsah, ukážky, konzultácie
Ako spustiť alebo nainštalovať Microsoft Teams
Oficiálna podpora
  • Pomocník a výuka pre Microsoft Teams v slovenčine.
  • Kontakt pre akékoľvek otázky: skolstvo@microsoft.com , Microsoft Slovakia, s.r.o, Apollo Business Center II, Block E, Prievozska 4D, 82109, Bratislava.

 

  • Kontakt pre námety a úpravu tejto stránky: tajomnik@digitalnakoalicia.sk .

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať