Správa z výročného rokovania Digitálnej koalície 26.11.2019

6. februára 2020

Uskutočnilo sa 

Výročné rokovanie Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania

  1. novembra 2019, 10:00 – 13:00

Aula Magna, Fakulta informatiky a informačných technológií STU

v Bratislave, Ilkovičova 2

za účasti:

Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva DK

Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru DK

členovia Digitálnej koalície, kandidáti na členstvo, prizvaní a čestní hostia. médiá

PROGRAM

  • Otvárací tlačový brífing
  • Vystúpenie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho o stave pripravenosti Slovenska na digitálnu transformáciu a o úlohe ÚPVII v digitálnej transformácii Slovenska
  • Pozdrav od českej Digikoalice.cz
  • Výročná správa predsedu výkonného výboru Digitálnej koalície Mária Lelovského
  • Ako si štátne inštitúcie plnia svoje úlohy pre digitálnu budúcnosť Slovenska
  • Ocenenie najlepšie hodnotených plnení záväzkov členov Digitálnej koalície cenou „Digitálna jednotka 2019“
  • Prijatie nových členov, podpis memoranda členov Digitálnej koalície
  • Občerstvenie a priestor na diskusiu účastníkov

K memorandu členov Digitálnej koalície pristúpilo 16 nových členov, ktoré priniesli nové záväzky pre zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku, čím počet členov stúpol na 83:

  1. SPy o.z.2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre3. Volis International, s.r.o.4. DIGITAL PRO s.r.o.5. Vĺčatá.sk6. ITMG, s.r.o.7. SmartBooks. a.s.8. Future Media Production, s. r. o.9. AFCEA Slovensko10. ZŠ Laborecká 66, Humenné11. Súkromná SOŠ Postupimská, Košice12. Európska migračná agentúra13. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici14. APIS spol. s r.o.15. Štátny pedagogický ústav16. Technická akadémia Spišská Nová Ves

Za plnenie svojich záväzkov boli ocenení cenou “Digitálna jednotka” 20 členovia Digitálnej koalície v oblastiach:

Verejné, verejnoprávne a štátne inštitúcie (3):
1. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI) – za riadenie projektu IT Akadémia
2. SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu – za iniciatívu a splnenie všetkých záväzkov
3. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) – motivačná cena za podporu moderných technológií, digitálnych zručností a dobrého vzdelávania, vzhľadom na význam a potenciál RTVS aj pre budúcnosť

Výsledok hlasovania účastníkov: 1.miesto: RTVS (30 hlasov), 2.miesto: CVTI (27 hlasov), 3.miesto: SARIO (11 hlasov).

Vzdelávacie inštitúcie (10):
4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove – za doterajšie splnenie všetkých záväzkov
5. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava – za splnenie svojho záväzku
6. SPŠE, Komenského 44, Košice – za príkladné plnenie záväzkov a aktivity v oblasti IT vzdelávania
7. itStep Bratislava – za plnenie záväzkov z šírenie IT vzdelávania a digitálnych zručností
8. SOŠ Ostrovského v Košiciach – za plnenie si záväzkov v Digitálnej koalícii a rozširovanie IT vzdelávania
9. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – za splnenie záväzku
10. Súkromné gymnázium Banskobystrické – za splnenie záväzku a šírenie IT v Banskej Bystrici
11. Stredná odborná škola technická Vráble – za splnenie záväzku v Digitálnej koalícii
12. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – za dobré plnenie záväzkov v Digitálnej koalícii
13. Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – za splnenie záväzku v Digitálnej koalícii

Výsledok hlasovania účastníkov: 1.miesto: SPŠE v Prešove (16 hlasov), 2.miesto: SPŠ Dopravná v Trnave (15 hlasov), 3.miesto: SPŠE Komenského, Košice, itSTEP Bratislava, SPŠ Nové Zámky (po 14 hlasov).

Súkromné spoločnosti (4):
14. CISCO Systems Slovakia – za priebežné plnenie záväzkov a podporu dôležitých projektov vo vzdelávaní a v digitálnych zručnostiach
15. Datalan a.s. – za postupné plnenie záväzkov
16. Tatrabanka a.s. – za splnenie záväzkov v Digitálnej koalícii a podporu programu cezhraničných študijných programov pre zahraničných študentov
17. TREXIMA – za plnenie záväzkov v Digitálnej koalícii a za aktivity a projekty s pozitívnym dopadom na reguláciu vzťahu trhu práce a vzdelávania

Výsledok hlasovania účastníkov: 1.miesto: CISCO (28 hlasov), 2.miesto: Tatrabanka (13 hlasov), 3.miesto: Datalan (3 hlasy).

Záujmové a občianske združenia a iniciatívy (3):
18. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) – za plnenie záväzkov v oblasti nadobúdania digitálnych zručností a za silnú podporu dobrého vzdelávania
19. IT Asociácia Slovenska – za splnenie záväzkov, za podporu prevádzky Digitálnej koalíce a angažovanie sa v IT projektoch (viď poznámka*)
20. Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike – za splnenie svojich záväzkov a početné aktivity v oblasti CŽV.

Výsledok hlasovania účastníkov: 1.miesto: ITAS (32 hlasov), 2.miesto: RUZ (11 hlasov), 3.miesto: AIVD SR (8 hlasy).

Poznámka* : IT Asociácia Slovenska je jedným zo zakladateľov Digitálnej koalície a rozhodne nemá nutkanie zviditeľňovať sa oceňovaním samej seba. Avšak vyhodnotenie záväzkov potvrdilo, že IT Asociácia Slovenska si svoje záväzky splnila tak ako iné, a najmä, chceme týmto poďakovať, oceniť a povzbudiť do budúcnosti “neviditeľných kolegov” z IT Asociácie Slovenska, ktorí sa o splnenie záväzkov zaslúžili a Digitálnu koalíciu po celý rok podporoval svojou drobnou a nezištnou prácou.

Pre aktérov dobrého vzdelávania, inovatívnych riaditeľov škôl a učiteľov: o 13:00 v Žltom salóne FIIT STU pokračovalo sprievodné podujatie – Tematický seminár k projektom dobrého vzdelávania a zvyšovania kompetencií a zručností pre digitálnu dobu (Industry 4.0), ktoré v spolupráci v Digitálnej koalícii iniciovali a podporujú zamestnávatelia.

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať