Návrhy nových záväzkov po 8.2.2018

25. februára 2018

[kc_row use_container=”yes” _id=”420962″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” force=”__empty__”][kc_column width=”100%” _id=”690526″][kc_tabs _id=”534551″ type=”vertical_tabs” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`tab`:{`color|.kc_tabs_nav a i,+.kc_vertical_tabs:gt:.kc_wrapper:gt:ul.ui-tabs-nav:gt:li:gt:a i`:`#1e73be`,`color|.kc_tabs_nav a, .kc_tabs_nav,+.kc_vertical_tabs:gt:.kc_wrapper:gt:ul.ui-tabs-nav:gt:li:gt:a`:`#333333`},`tab-hover`:{`color|.kc_tabs_nav li:hover a i,+.kc_vertical_tabs:gt:.kc_wrapper:gt:ul.ui-tabs-nav:gt:li:gt:a:hover i,+.kc_vertical_tabs:gt:.kc_wrapper:gt:ul.ui-tabs-nav:gt:li.ui-tabs-active :gt: a i`:`#ff21e1`},`tab-active`:{`color|.kc_tabs_nav li.ui-tabs-active a,+.kc_vertical_tabs:gt:.kc_wrapper:gt:ul.ui-tabs-nav:gt:li.ui-tabs-active :gt: a`:`#3697d3`,`color|.kc_tabs_nav li.ui-tabs-active a i, .kc_tabs_nav :gt: .ui-tabs-active:focus a i,+.kc_vertical_tabs:gt:.kc_wrapper:gt:ul.ui-tabs-nav:gt:li.ui-tabs-active :gt: a i`:`#ff21e1`}}}}” active_section=”1″ vertical_tabs_position=”left” effect_option=”yes”][kc_tab title=”Slovak Telekom” _id=”810668″][kc_accordion _id=”464525″ close_all=”yes”][kc_accordion_tab title=”1. Hľadáme ďalší zmysel pre Nepočujúcich cez IKT” _id=”392840″][kc_column_text _id=”872974″]

Kvalitatívny popis záväzku

Slovak Telekom sa prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis pomoci Nepočujúcim venuje už viac ako 10 rokov. Cieľom grantového programu „Hľadáme ďalší zmysel- pre Nepočujúcich“ je podporiť organizácie a združenia, ktoré sa svojou činnosťou venujú komunite Nepočujúcich. Grantový program v roku 2018 je zameraný na organizácie, ktoré dokážu pomocou informačno-komunikačných technológií (IKT) zlepšiť život Nepočujúcich. Cieľom je podporiť rozvíjajúce sa aplikácie a technológie, ktoré pomáhajú búrať bariéry medzi Nepočujúcimi, umožňujú jednoduchšiu komunikáciu, zlepšujú prístup k informáciám a podporujú bezpečnosť pri práci s informáciami.

Kategória ktorej záväzok prispeje k zvýšeniu digitálnych zručností:

Občania

Kvantifikácia cieľovej skupiny

1% obyvateľov Slovenska so sluchovou poruchou

Predpokladaný kvantifikovaný dopad zrealizovaného záväzku na cieľovú skupinu

7 – 10 organizácií

Geografický dopad zrealizovaného záväzku

Slovakia

Je záväzok podporovaný z verejných financií

Nie

Predpokladaný najskorší začiatok realizácie záväzku

20-02-2018

Predpokladaný najneskorší dátum ukončenia realizácie záväzku

30-11-2018

Míľniky a popis realizácie záväzku

Grant je možné žiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zvýšeniu využiteľnosti IKT pre Nepočujúcich. Grant môže organizácia žiadať napríklad na nasledovné projektové zámery:
• inovatívne aplikácie umožňujúce Nepočujúcim jednoduchšie získavanie a spracúvanie informácií
• komunikačné nástroje poskytujúce pomoc pri odstraňovaní bariér medzi počujúcimi a Nepočujúcimi
• technické prostriedky uľahčujúce vykonávanie bežných činností
• inovatívne prístupy vo vzdelávaní Nepočujúcich v oblasti IKT
• príprava študijných materiálov a pomôcok pre prácu s informáciami a technológiami
• bezpečnosť pri práci s internetom a verejne prístupnými informáciami Nepočujúcich
• integrované edukačné programy (komplexné počítačové prostredia) na vzdelávanie Nepočujúcich
• ochrana osobných údajov Nepočujúcich na internete

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”2. Online tlmočník” _id=”116312″][kc_column_text _id=”743052″]

Kvalitatívny popis záväzku

Cieľom projektu je debarierizácia komunikácie nepočujúcich spoluobčanov s počujúcimi prostredníctvom tlmočenia cez digitálne technológie.

Kategória ktorej záväzok prispeje k zvýšeniu digitálnych zručností:

Občania

Kvantifikácia cieľovej skupiny

250 registrovaných nepočujúcich využívajúcich službu na komunikáciu s úradmi, bankami, zdravotníckymi zariadeniami,…

Predpokladaný kvantifikovaný dopad zrealizovaného záväzku na cieľovú skupinu

1000 tlmočení rok

Geografický dopad zrealizovaného záväzku

Slovakia

Je záväzok podporovaný z verejných financií

Nie

Predpokladaný najskorší začiatok realizácie záväzku

01-01-2018

Predpokladaný najneskorší dátum ukončenia realizácie záväzku

31-12-2018

Míľniky a popis realizácie záväzku

Ide o experimentálne overenie v praxi tlmočenia z a do posunkového jazyka cez internet prostredníctvom internetu a digitálnych technológií s cieľom debarierizovať komunikáciu ľudí so sluchovou poruchou. Po overení v praxi, bude služba posunutá mimovládnej neziskovej organizácie prostredníctvo tendra. Podobné služby fungujú v zahraničí, na Slovensku zatiaľ len v pôsobnosti Slovak Telekomu a Nadácie Pontis. Oba subjekty v súčasnosti spolupracujú na Online tlmočníkovi. Podrobné info na www.onlinetlmocnik.sk

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][/kc_accordion][/kc_tab][/kc_tabs][/kc_column][/kc_row]

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať