Programovanie robotov v Tatranskej akadémii

21. februára 2018

[kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”329982″][kc_column width=”100%” video_mute=”no” _id=”108284″][kc_column_text _id=”981883″]

Súkromná stredná odborná škola v Poprade (Tatranská akadémia) reaguje na požiadavky trhu práce a prichádza s ďalšou pridanou hodnotou pre študentov v študijnom odbore” Informačné a digitálne technológie” vybudovaním laboratória robotiky.

[/kc_column_text][kc_video_play video_link=”https://youtu.be/6WKh2ojw760″ video_mute=”__empty__” video_width=”600″ loop=”yes” control=”yes” related=”__empty__” showinfo=”__empty__” _id=”841801″ source=”youtube” auto_play=”yes”][kc_column_text _id=”4311″]

Z vlastných prostriedkov zrealizovali prístavbu nových 3 učební, vrátane robotického laboratória. Zakúpili malý priemyselný robot spoločnosti ABB. Študenti okrem doterajších skúseností s programovaním Lego robotov budú mať možnosť získať vedomosti a praktické zručnosti so softwérom a samotným programovaním robotov používaných v priemysle, čím bude zabezpečená ešte väčšia uplatniteľnosť týchto absolventov v praxi.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=”full” _id=”863853″ image_source=”media_library” image=”785″ on_click_action=”op_large_image” alt=”Robot spoločnosti ABB v praxi” caption=”Robot spoločnosti ABB v praxi”][kc_column_text _id=”265976″]

Široké využívanie robotov v priemysle, ale aj digitalizácia priemyslu sú spojené s rozbiehaním tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá sa označuje ako Industry 4.0. Štvrtá priemyselná revolúcia prináša ďalšie zvyšovanie produktivity, vznik vysoko špecializovaných pracovných pozícií nielen priamo u producentov robotov a systémových integrátorov, ale vyvoláva aj veľké investície do obnovy európskeho priemyslu. Len v Nemecku sa očakávajú do roku 2020 investície vo výške 40 mld. EUR a v európskom priestore až 140 mld. EUR. Slovensko, ako priemyselne vyspelú krajinu, by takéto investície nemali obísť (viď. investícia VW v Bratislave – 1000+ robotov), pričom pozitívne ovplyvnia udržateľnosť investícií v tomto geografickom priestore. Robotizáciu tak treba vnímať ako príležitosť, a to z dvoch pohľadov – jednak technologického upgradingu štandardného priemyslu, ale aj rozvoja firiem pôsobiacich v robotike (teda dodávateľov riešení).

Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia je členom Digitálnej koalície.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať