ECDL – European Computer Driving Licence

30. októbra 2022

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli sprístupnené študijné materiály pre 8 modulov ECDL. Prezenčná forma konzultácií k ECDL je nahradená formou videokonferencie. Testovanie prebieha podľa aktuálnej pandemickej situácie a po dohode s akreditovaným testovacím centrom.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli sprístupnené študijné materiály pre 8 modulov ECDL. Prezenčná forma konzultácií k ECDL je nahradená formou videokonferencie. Testovanie prebieha podľa aktuálnej pandemickej situácie a po dohode s akreditovaným testovacím centrom.

ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikačných programov, skrátene Systém ECDL, ktorý vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. V štátoch mimo Európy je systém ECDL známy pod značkou ICDL (International Computer Driving Licence).

IT Asociácia Slovenska a Republiková únia zamestnávateľov podpísali memorandum, v ktorom odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií.
Viac informácií o systéme ECDL je možné nájsť na: https://www.ecdl.sk/
Na základe potrieb trhu práce a požiadaviek zamestnávateľov v IT sektore ponúkame v rámci projektu pre žiakov a učiteľov stredných škôl a študentov vysokých škôl všetky dostupné moduly skupiny modulov Base (základné moduly) a štyri zo šiestich dostupných modulov skupiny modulov Standard (rozšírenie základu), ktorých sylaby nájdete na https://www.ecdl.sk/moduly-sylaby.

Medzinárodne uznávaný Certifikát ECDL (ECDL Profile Certificate), ktorý obsahuje komplexnú informáciu o všetkých úspešne vykonaných skúškach, je dvojjazyčný – v slovenskom a v anglickom jazyku – a má neobmedzenú platnosť, je možné v rámci projektu získať bezplatne.

Postup pre študentov VŠ

Postup pre učiteľov ZŠ a SŠ a žiakov SŠ

          Skupina modulov Base (základné moduly)

 1. M2 Základy práce s počítačom / Computer Essentials
  (Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M2)
 2. M3 Spracovanie textu / Word Processing
  (Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M3 )
 3. M4 Tabuľkový kalkulátor (Spreadsheets)
  (Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M4)
 4. M7 Základy práce online / Online Essentials
  (Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M7)

          Skupina modulov Intermediate/Standard (rozšírenie základu)

 1. M5 Používanie databáz / Using Databases
  (Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M5)
 2. M6 Prezentácia / Presentation
  (Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M6)
 3. M9 Práca s obrázkami a grafikou / Image Editing
  (Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M9)
 4. M12 Bezpečnosť pri práci s IKT / IT Security
  (Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M12)

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 1.4. bude môcť 6500 žiakov stredných škôl a 500 pedagogických zamestnancov stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa prípravy, testovania a následne získať medzinárodne platný certifikát.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 2.2. bude môcť 2000 študentov vysokých škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa prípravy, testovania a následne získať medzinárodne platný certifikát.

Viac info tu: https://itakademia.sk/certifikat-ecdl-bezplatne-ziskanie-medzinarodneho-certifikatu/

Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

 • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

 • Slovenská


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

 • Vysoké Achievers


Typológia možností odbornej prípravy

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia

 • Zmiešané


Trvanie školenia

Viac rokov


Je tento kurz bezplatný

No


Je certifikát/preukaz bezplatný

No


Typ záznamu o odbornej príprave

Jediná ponuka


Dátum začiatku školenia


Úsilie

Plný pracovný čas


Ponúkané oprávnenie

Vzdelávacia aktivita


Samostatný kurz

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať