Digitálne talenty: Program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Moldavskom (Digi Talents)

30. marca 2023

Projekt pod záštitou EMA v spolupráci s Digitálnou koalíciou a IT Asociáciou v Moldavsku prispieva k plneniu cieľov migračnej agendy EÚ vytvorením dobre riadenej schémy pracovnej mobility pre mladých absolventov, ktorá je vzájomne výhodná pre obe zúčastnené krajiny, Moldavsko a Slovensko. 


Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu medzi Slovenskom a Moldavskom v oblasti pracovnej migrácie a podporiť ekonomickú výmenu medzi IKT sektormi oboch krajín. Špecifickým cieľom je vybudovať schému legálnej migrácie na podporu mladých moldavských odborníkov pôsobiacich v IKT sektore. Program zároveň pomôže obsadiť nedostatkové pracovné pozície v IKT sektore na Slovensku a podporí vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností. 


Program ponúkne mladým moldavským talentom – študentom alebo absolventom odborov súvisiacich s IKT – krátkodobé zamestnanie (12 mesiacov) alebo stáž (3 mesiace) v popredných IKT spoločnostiach na Slovensku. To im umožní posilniť svoje odborné zručnosti, získať nové znalosti v stimulujúcom pracovnom prostredí IKT firiem na Slovensku, a tak zlepšiť svoje kariérne vyhliadky v zamestnaní alebo podnikaní. 


Špecifickým cieľom je tiež podporiť rozvoj Moldavska reintegráciou úspešných absolventov schémy po ich návrate do Moldavska, a to prostredníctvom ich efektívneho umiestnenia na trhu práce.  Schéma tiež podporí rozvoj obchodných vzťahov medzi súkromnými spoločnosťami v oboch krajinách a prispeje k výmene odborných poznatkov medzi slovenským a moldavským IKT sektorom. 


Hlavné aktivity projektu:

 • Vzdelávanie v Inkubátore talentov: Pred odchodom na Slovensko účastníci programu absolvujú cielené odborné vzdelávanie v Inkubátore talentov, čo im pomôže pripraviť sa na prácu na Slovensku podľa potrieb konkrétnych IKT spoločností.
 • Mobilita: Špecializované vzdelávanie talentov bude pokračovať aj po príchode na Slovensko a pred nástupom do pracovného pomeru alebo na stáž.
 • Reintegrácia: Po ukončení pracovného pomeru a po návrate do Moldavska bude mať každý účastník programu možnosť ďalej pracovať na zvýšení svojej kvalifikácie. Zároveň mu bude poskytnutá pomoc pri orientácii na moldavskom trhu práce. Vybraní kandidáti získajú finančnú a praktickú podporu pri budovaní vlastného podnikania, resp. startupu.
 • Budovanie kapacít: V záujme budovania kapacít miestnych partnerov v Moldavsku, zabezpečenia replikovateľnosti a udržateľnosti programu mobility, projekt podporí vznik verejno-súkromného partnerstva medzi moldavskými národnými inštitúciami, univerzitami, mimovládnymi organizáciami a  súkromnými spoločnosťami v Moldavsku a na Slovensku.

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

 • Angličtina


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľová skupina

 • Nenárodní rečníci


Typology of training opportunities

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia

 • Zmiešané


Trvanie odbornej prípravy

Viac rokov


Is this course free

No


Is the certificate/credential free

No


Typ záznamu o výcviku

Jediná ponuka


Training Start date


Úsilie

Plný pracovný čas


Ponúkané prihlasovacie údaje

Vzdelávacia aktivita


Self-paced course

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať