Digitálne kurzy pre seniorov

1. decembra 2022

Kurzy pre seniorov

Projekt DigitalneKurzy.sk ponúka bezplatné kurzy pre seniorov zamerané na zlepšenie digitálnych zručností. Kurzy sú prispôsobené pre začiatočníkov, mierne pokročilých a náročnejších seniorov, ktorí chcú získať certifikáty pre medzinárodný štandard ICDL Digitálny občan.

Registrujte sa priebežne na web stránke https://digitalnekurzy.sk/!

Základné kurzy sú rozdelené do piatich úrovní, od základov po prácu s počítačom, tabletom, smartfónom a informačnú bezpečnosť. Po absolvovaní kurzu sa každý senior otestuje a získa certifikát so svojou úrovňou digitálnych zručností.

Pre náročnejších seniorov projekt ponúka kurzy s možnosťou certifikácie. Na úrovni Pokročilí sú k dispozícii konzultácie s možnosťou prípravy na certifikáciu medzinárodného štandardu ICDL Digitálny občan a na úrovni Pokročilí+ je možné získať medzinárodný certifikát ICDL Digitálny občan.

Cieľom projektu DigitalneKurzy.sk je pomôcť seniorom dosiahnuť pokročilú úroveň digitálnych zručností, ktoré im umožnia používať digitálne technológie samostatne a efektívne. V tomto duchu projekt od marca 2023 začne ponúkať krátke 2-4 hodinové kurzy zamerané na konkrétne témy, ako je online komunikácia s rodinou a známymi, vyhľadávanie trás, služby online knižníc, objednávanie k lekárovi a mnoho ďalších.

Kurzy sú vhodné pre všetkých seniorov, ktorí majú záujem zlepšiť svoje digitálne zručnosti a zorientovať sa v moderných technológiách. Projekt DigitalneKurzy.sk tak ponúka seniorom príležitosť získavať nové zručnosti a zlepšovať svoju kvalitu života v digitálnej ére. Viac informácií o kurze a podmienkach nájdete na oficiálnej stránke projektu.

Pre SENIOROV sú pripravené základné bezplatné kurzy:

 1. ZÁKLADY: S0 Moderný senior a digitálne technológie 21. storočia
 2. ZÁKLADY: S1Internet a e-mail pre začiatočníkov – základy práce s počítačom
 3. ZÁKLADY: S2 Základy práce s digitálnym zariadením – pre tablety
 4. ZÁKLADY: S3 Mobilné technológie pre seniorov – vlastný smartfón
 5. MIERNE POKROČILÍ: S4 Počítačová gramotnosť – počítač a smartfón
 6. MIERNE POKROČILÍ: S5 Informačná bezpečnosť

Každý senior sa v priebehu kurzu otestuje a získa pekný certifikát s uvedením úrovne nadobudnutých digitálnych zručností. Pre náročnejších seniorov pripravujeme bezplatné kurzy s možnosťou certifikácie:

 1. POKROČILÍ: S6 Konzultácie s možnosťou prípravy na certifikáciu medzinárodného štandardu ICDL Digitálny občan
 2. POKROČILÍ: S7 Akreditovaná skúška s možnosťou získať medzinárodný certifikát ICDL Digitálny občan

Konečným cieľom projektu je pomôcť SENIOROVI dosiahnuť pokročilú úroveň digitálnych zručností, aby sa samostatne, online z pohodlia svojho domova, alebo v rámci svojej komunity mohli získať ďalšie praktické digitálne zručnosti. Pre tento účel robíme prieskum v komunitách seniorov a podľa ich výsledkov od marca 2023 budeme pripravovať krátke 2-4 hodinové kurzy (zmeny sú vyhradené) napríklad:

 • Ako online komunikovať s rodinou a známymi zadarmo (text/audio/video)
 • Ako vyhľadať trasu – navigácia
 • Knižničné služby online (rezervácie a požičiavanie kníh z online knižničných katalógov)
 • Ako sa objednať k lekárovi
 • Hoaxy, polopravdy a klamstvá
 • Sociálne siete (základy)
 • Nákupné členské aplikácie na smartfóne
 • Konzultácie pri problémoch používania digitálnych zariadení

Viac o kurzoch a podmienkach na stánke : https://digitalnekurzy.sk/

Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné


Geografický rozsah - krajina

 • Slovensko


Cieľový jazyk

 • Slovenská


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

 • Osoby, ktoré si vyžadujú rekvalifikáciu v zamestnaní


Typológia možností odbornej prípravy

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia

 • Zmiešané


Trvanie školenia

Do 4 týždňov


Organizácia

Je tento kurz bezplatný

Yes


Je certifikát/preukaz bezplatný

Yes


Typ záznamu o odbornej príprave

Jediná ponuka


Dátum začiatku školenia


Úsilie

Náročná na čiastočný úväzok


Ponúkané oprávnenie

Vzdelávacia aktivita


Samostatný kurz

No


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

 • Basic programmes and qualifications


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať