Adresa

Základná škola, Laborecká 66
Humenné
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://zslabhe.edupage.org

Záväzky:

Debyrokratizácia školy

S využitím informačných technológii znížime administratívnu náročnosť spojenú s výchovno-vzdelávacím procesom.