ZŠ Laborecká 66, Humenné

National Coalition member

Yes

Organization category

  • Verejná inštitúcia

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Industry - Field of Education and Training

  • Education not further defined