Ženský Algoritmus

Pripravujeme dievčatá a ženy na prácu v IT sektore. Naším poslaním je ich inovatívne vzdelávať v oblasti digitálnych technológií a líderstva, podporovať a motivovať ich, a priblížiť tak Slovensko k rodovej rovnosti.

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Podnik/priemysel


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined