Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

VÚPC optimalizuje technológie výroby celulózy, papiera a spracovania dreva, minimalizuje náklady a energetickú náročnosť výroby, odstraňuje úzke miesta a ponúka poradenstvo pre investovanie a stakeholderov. Testuje tiež kvalitu výrobkov a nové receptúry a technológie.

http://www.vupc.sk/sk

National Coalition member

Yes

Organization category

  • Podnik/priemysel

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications