Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

30. novembra 2021

Adresa

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: http://www.vupc.sk/index.php/sk

Záväzky:

Podpora digitalizácie celulózo-papierenského priemyslu SR implementáciou riešení Industry 4.0: Zvyšovanie konkurencieschopnosti celulózo-papierenského priemyslu SR podporou digitalizácie odvetvia a implementáciou riešení Industry 4.0. Aktivity budú orientované na výskum a implementáciu technológie výroby obalového papiera pre výrobu prepravných a skladovacích obalov s možnosťou aplikácie SMART RFID čipov so zvýšenou ochranou tovaru pred mechanickým poškodením, odolnosťou voči vodnej pare, vode, olejom a tukom, na inovácie lepeniek s vysokou pridanou hodnotou so zvýšením pevnostných a bariérových vlastností pre balenie potravinárskych, farmaceutických a priemyselných produktov a na optimalizáciu výroby vlnitej lepenky a nových druhov biologicky degradovateľných obalov, vyznačujúcich sa nízkou environmentálnou záťažou a ľahkou recyklovateľnosťou. Smart obaly umožňujú minimalizáciu výšky skladových zásob a optimalizáciu obmeny skladových zásob vďaka aplikovaným RFID čipom, nosičov informácií o zložení, dátume výroby, dátume spotreby alebo minimálnej trvanlivosti (v prípade potravín) a podobne dôležitých údajov o energetickej triede, výkone, príkone, bezpečnosti spotrebičov, o odosielateľovi a adresátovi pri doručovaní tovaru z internetových obchodov a pod. Umožnia optimalizáciu skladovania potravín v gastronomických zariadeniach a aj v samotných „SMART“ domácnostiach, čím sa významne zníži aktuálna vysoká miera plytvania s potravinami ale aj s farmaceutickými či kozmetickými výrobkami. Umožnia jednoduché bezkontaktné načítanie ceny tovaru vo veľkoobchode ale aj v maloobchode bez namáhavej manuálnej práce vykladania tovaru na pult.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať