Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

VÚPC optimalizuje technológie výroby celulózy, papiera a spracovania dreva, minimalizuje náklady a energetickú náročnosť výroby, odstraňuje úzke miesta a ponúka poradenstvo pre investovanie a stakeholderov. Testuje tiež kvalitu výrobkov a nové receptúry a technológie.

http://www.vupc.sk/sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Podnik/priemysel


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Basic programmes and qualifications