Adresa

Štefánikova 19
811 05 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.volis-international.com/

Záväzky:

Zvyšovanie digitálnych zručností na základe prednášok pre vysoké školy, malé a stredné podniky a Start Up:

Organizovanie a účasť na prednáškach ako speaker, s úmyslom šíriť a vzdelávať digitálne zručnosti medzi študentov, malé a stredné podniky a Start Upi.