Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave

30. novembra 2021

Adresa

Námestie J. Herdu 577/2
917 01 Trnava
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.ucm.sk

Záväzky:

Inovácia vzdelávania v informatických študijných programoch a podpora vzdelávania v oblasti digitálnych technológií 
Kvalitatívny Popis Záväzku
Univerzita bude podporovať inováciu vzdelávania v informatických študijných programoch s dôrazom na prepojenie teoretických zručností s praxou, aj formou otvárania nových profesijne orientovaných študijných programov.

Zručností: IKT špecialisti, Vzdelávanie
Dopad: vytvorenie nového študijného programu – profesijne orientovaného, realizácia viacerých projektov súvisiach s prepojením teórie a praxe, ako aj projekty rozvíjajúce priemysel – lepšia uplatniteľnosť absolventov, zvýšenie kontaktov a spolupráce univerzity s praxou, inovácia laboratórnych priestorov s podporou digitánych technológiía s tým súvisiaca profesionalizácia a špecializácia študentov aj zamestnancov 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano 
Zdroj: Rozpočet univerzity 
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku: 01-09-2018 
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku: 31-08-2020 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
1. míľnik
01.09.2019 – žiadosť o akreditáciu informatického profesijne orientovaného študijného programu: príprava spisu, participácia externých partnerov pre prepojenie s praxou, vytvorenie potrebných informačných listov nových predmetov zameraných na nové technológie, bezpečnosť, Big Data, umelú inteligenciu…
2. míľnik
31.08.2019 – inovácia vyučovania s podporou digitálnych technológií bude zabezpečená obstaraním digitálnych technológií, zvyšovaním zručnosti využívania digitálnych technológií vo vzdelávacom procese formou školení

Univerzita v zastúpení Fakulty prírodných vied bude rozvíjať a inovovať vyučovanie prírodných vied s podporou digitálnych technológií.

Spolupráca na národnom projekte IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE.

Univerzita bude podporovať inovácie v priemysle a praxi prostredníctvom spoločných a inovačných projektov.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať