Adresa

Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.tuke.sk/wps/portal

Záväzky:

Zdynamizovanie inovácie študijných odborov v oblasti IT s dôrazom na väčšiu praktickú aplikáciu získaných znalostí za účelom rýchlej adaptácie absolventov v praxi

Založenie Talent akadémie – spoločnej univerzitno-firemnej platformy pre IT vzdelávanie študentov vysokých škôl iných ako IT odborov a účastníkov z praxe.