Adresa

Ružová 15574/15B
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://sukromnygympel.sk

Záväzky:

Učebňa virtuálnej grafiky 
Škola do konca školského roku 2018/2019 vybuduje odbornú učebňu virtuálnej grafiky, v ktorej bude vyučovať žiakov svojho gymnázia. Žiaci školy v gymnaziálnom odbore zameranom na výučbu virtuálnej grafiky v tomto priestore môžu natáčať videá, ktoré budú neskôr v učebni výpočtovej techniky upravovať do finálnej podoby. Vďaka tejto učebni si budú môcť reálne vyskúšať techniky video manipulácie prostredníctvom green screenového pozadia a rôznych iných pozadí, animačného stola a ostatných prostriedkov umožňujúcich video manipuláciu 3D objektov statických a 3D objektov rozanimovaných.

Zručnosti: Vzdelávanie 
Dopad: žiaci strednej školy – Odborná učebňa zabezpečí výchovu absolventov schopných sa zaradiť ihneď do praxe v oblasti tvorby reklám, filmov a počítačových animácií 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie 
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku: 16-12-2018 
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku: 31-01-2019 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
V prvom kroku je nutné kompletne zrekonštruovať miestnosť v ktorej sa bude učebňa nachádzať. Ďalšími krokmi je zrealizovanie možnosti zatemnenia miestnosti a následne je jej vybavenie potrebnou technikou.