Súkromné gymnázium Banskobystrické

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Poskytovateľ formálneho vzdelávania a odbornej prípravy


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined