Súkromná SOŠ Postupimská, Košice

National Coalition member

Yes

Organization category

  • Poskytovateľ formálneho vzdelávania a odbornej prípravy

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined