SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici

30. novembra 2021

Adresa

Hurbanova 6
975 18 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: http://www.spsjm.sk

Záväzky:

Implementácia robotiky a robotických systémov do študijného odboru 2675 M elektrotechnika 
Zavedením robotiky do študijného odboru 2675 M elektrotechnika pripravíme našich absolventov podľa aktuálnych trendov v zmysle Industry 4.0. Zaradením robotizácie a automatizácie procesov do výučby chceme rozšíriť vedomosti a zvýšiť zručnosti žiakov v danej oblasti. Tým ponúkneme trhu práce kvalifikovanú odbornú pracovnú silu a zároveň sa zaradíme medzi špičkové stredné odborné školy ponúkajúce zaujímavé študijné odbory v súlade s novou digitálnou dobou.
Zručností:Pracovná sila, IKT špecialisti, Vzdelávanie
Dopad: Žiaci Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, približne 300 žiakov v každom školskom roku. 
Žiaci získajú nové zručnosti a vedomosti v danej oblasti. Získané zručnosti a vedomosti vedia uplatniť v ďalšom vzdelávaní ako aj na trhu práce.  
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano 
Zdroj: Štátny rozpočet SR, Štrukturálne fondy EÚ.  
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku 01-02-2019 
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku 30-06-2022 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
– vybudovanie laboratória robotiky,
– príprava a implementácia školského vzdelávacieho programu zameraného na využívanie robotických systémov s využitím digitálnych technológií,
– zistenie úrovne digitálnych zručností žiakov prostredníctvom praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky,
– rozširovanie spolupráce s firmami v oblasti robotiky v našom regióne.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať