SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici – Murgaška, je v odborných kruhoch na Slovensku dobre známa. Má vyše storočnú tradíciu vo vzdelávaní v oblasti elektrotechniky a v posledných rokoch sa sústreďuje aj na informatiku, počítačové siete a inteligentné technológie. Už tradične sa jej žiaci...