Stredná priemyselná škola elektrotechnická – Piešťany

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Poskytovateľ formálneho vzdelávania a odbornej prípravy


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Cyber Skills Academy


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Education not further defined