Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

30. novembra 2021

Adresa

Študentská 28
Trnava
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.spsdtt.sk

Záväzky:

IKT technológie v dopravnom vzdelávaní: Integrácia vzdelávacích štandardov sieťovej akadémie CISCO Netacad aj do študijného odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. SPŠD Trnava je súčasťou CISCO akadémií, ktoré sa realizujú predovšetkým v študijnom odbore elektrotechnika. Od tohoto školského roka sa snažíme zaviesť štandardy CISCO Netacad aj do paralelného študijného odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, ktorý je orientovaný viac na dopravu. Aj v doprave však prebieha nasadzovanie nových technológií, ako dispečerské riadenie dopravy, kde je priame prepojenie sieťových technológií a zabezpečovacej techniky v železničnej doprave, ktorú v tomto odbore vyučujeme.

Videokonferenčné vyučovanie

Za účelom priniesť najmodernejšie poznatky a technológie priamo do vyučovacieho procesu chceme oživiť vyučovací proces vstupom odborníka z praxe priamo do vyučovania. V spolupráci s firmou Siemens chceme do predmetu zabezpečovacia technika na SPŠ dopravnej v Trnave zabezpečiť videokonferečnú hodinu pre študentov 4. ročníka študijného odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách vedenú odborníkom z praxe – zo spoločnosti Siemens mobility v Žiline. Pripraví prednášku o najmodernejších technológiách nasadzovaných v praxi a nemusí cestovať do Trnavy, ale pomocou videokonferencie vstúpi do vyučovania na SPŠ dopravnej v Trnave.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať