Stredná odborná škola technická Vráble

1. decembra 2021

Adresa

SOŠ technická Vráble
Ul. 1.mája 500, Vráble
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.sost-vrable.sk

Záväzky:

Aktívna podpora zvyšovania úrovne digitálnych zručností členov slovenskej jednoty dôchodcov a ostatných seniorov. 
Cieľom záväzku je zvýšiť povedomie, digitálne a počítačové zručnosti dôchodcov – seniorov formou vzdelávania a tréningov, aby sa stali schopnými v rámci svojho okolia využiť webové služby a internet. Záväzok je zameraný tiež na používateľov s nižšími digitálnymi zručnosťami.

Zručností: Občania 
Dopad: inštruktážne IKT tréningy pre seniorov, Cieľová skupina: starší ľudia, seniori. Zvýši sa úroveň digitálneho povedomia cieľovej skupiny.
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano 
Zdroj: Verejné financiie v podobe využívania existujúcich aktív – IKT miestnosti školy a výpočtovej techniky 
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku30-04-2019 
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku31-12-2019 
Záväzok sa bude realizovať učebnými a tréningovými blokmi vždy od apríla do júna príslušného školského roka roka a od septembra do decembra príslušného školského roka

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať