Spojená škola Komárňanská 28, Nové Zámky

1. decembra 2021

Adresa

Komárňanská 28
Nové Zámky
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://spojenaskolanz.edupage.org

Záväzky:

Vytvorenie špecializovanej učebne 
Vytvorenie špecializovanej učebne – laboratória pre internet vecí.

ZručnostI: Vzdelávanie
Dopad: žiaci školy študijúci odbor informačné a sieťové technológie. Kvalitatívne vyššia úroveň vzdelávania v oblasti IT 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano, z projektu IT Akadémia
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku: 02-09-2019 
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-06-2025 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
Do 1. septembra 2019 bude vytvorená odborná učebňa z fondu IT Akadémia Partner, ktorá bude využitá okrem vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov aj na internet vecí (IoT).

Ku dňu 2. 9. 2020 aktualizovať ŠkVP v učebnom odbore Informačné a sieťové technológie v súlade s aktualizovaným novým portfóliom kurzov Cisco sieťovej akadémie, najmä ohľadne kybernetickej bezpečnosti. a tak udržať v i novom školskom roku kvalitu vyučovania a aktuálnosť obsahu učiva v súlade s potrebami trhu práce a tiež v súlade s Industry 4.0.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať