Spojená škola Komárňanská 28, Nové Zámky

Škola patrí medzi stredné školy s dlhodobou tradíciou. Vďaka výsledkom má v okrese i mimo neho dobrú povesť. História školy sa začala písať 30. apríla 1971, keď bývalý KNV v Bratislave vydal zriaďovaciu listinu pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú  Nové Zámky s účinnosťou od 1. septembra 1971. V roku 2004 škola otvorila druhú organizačnú zložku, Obchodnú akadémiu, so študijným odborom obchodná akadémia. Ponuku študijných odborov v roku 2009 rozšírili o perspektívny odbor informačné a sieťové technológie, ktorý ponúkame ako jediná stredná škola v Nitrianskom samosprávnom kraji. V súčasnosti majú žiaci možnosť študovať nasledovné 3 študijné odbory: 

  • 2675 M elektrotechnika s vyučovacím jazykom slovenským aj s vyučovacím jazykom maďarským
  • 2561 M informačné a sieťové technológie s vyučovacím jazykom slovenským aj s vyučovacím jazykom maďarským
  • 6317 M obchodná akadémia s vyučovacím jazykom maďarským

https://spojenaskolanz.edupage.org

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined