Adresa

Bojnická 3 (areál Matador)
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://sova.sk

Záväzky:

Vybudovať laboratórium Industry 4.0 na Strojníckej fakulte TUKE v Košiciach: Laboratórium Industry 4.0 bude primárne určené na výskum a vzdelávanie rozvoja procesov prostredníctvom najnovších digitálnych technológií. Bude poskytovať rozsiahly priestor pre študentov a pracovníkov fakulty na vzdelávacie a výskumné činnosti a zároveň bude slúžiť aj pre spoluprácu s priemyslom.

Prednášky pre študentov zamerané na digitalizáciu priemyselných podnikov: Každoročne realizovať prednášky k téme digitalizácie priemyselných podnikov najmenej na piatich technických fakultách. Cieľom je poskytnúť študentom praktický pohľad na problematiku súčasných technologických trendov.

Poskytovať konzultácie a podporu pre študentov stredných a vysokých škôl: Každoročne bezplatne poskytnúť konzultačné a vzdelávacie služby na univerzitách a na stredných školách v rozsahu najmenej 200 hodín. Tieto služby budú zamerané najmä na konzultácie pri riešení študentských projektov a rozvoj vzdelávacieho procesu.

Organizácia diskusných stretnutí odborníkov „Industry4UM“: Industry4UM sú nekomerčné diskusné stretnutia zamerané na aplikáciu digitalizácie v priemysle. Každé stretnutie je zamerané na špecifickú tému, kde sú pozvaní viacerí spíkri, špecialisti na danú problematiku a odborná verejnosť. Podujatia sú organizované tak, aby sa každý účastník mohol aktívne zapájať do diskusie. SOVA Digital sa zaväzuje organizovať tieto stretnutia najmenej 4x v roku.