SOŠ Ostrovského v Košiciach

Líder vo vzdelávaní IT, inovujúca svoj vzdelávací program v zmysle požiadaviek partnerov a trhu práce, poskytujúca žiakom kompetencie potrebné  pre 21. storočie, vytvárajúca priestor pre ich osobný rast a  kreativitu, kde základom kvality edukácie sú dobré medziľudské vzťahy a tímová práca.

https://www.ostrovskeho.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined