Slovenská živnostenská komora

Slovenská živnostenská komora reprezentuje a zastupuje záujmy živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Poskytuje aktívnu podporu pri podnikaní, realizuje skúšky na overenie odbornej spôsobilosti a pomáha pri riešení obchodných sporov prostredníctvom Rozhodcovského súdu. Aktívne vstupuje do vzdelávacieho procesu na stredných školách a koordinuje proces duálneho vzdelávania ako stavovská a profesijná organizácia.

http://www.szk.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Odborová organizácia práce


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined