Slovenská živnostenská komora

30. novembra 2021

Adresa

Úrad komory 
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Kontakt

E:   

W: http://www.szk.sk

Záväzky:

Pripravenosť na digitálnu transformáciu živnostenskej obce a MSP na Slovensku: Digitalizácia, robotizácia, automatizácia z pohľadu ľudských zdrojov. Nie z pohľadu technickej stránky veci. Podnikatelia a hlavne živnostníci musia byť pripravení kvalifikovaní ľudia v čase keď bude treba na tuto zmenu v podnikaní reagovať. Živnostníci na Slovensku by v konečnom dôsledku mali mať vytvorenú platformu služieb kde sa budú môcť obrátiť v prípade poskytnutia potrebnej pomoci v súvislosti s transformáciou. Živnostník počas podnikania nemá ekonomické odd., právne odd., odchodné odd., expedičné odd. a iné. Všetku činnosť vrátane sledovania zmien legislatívy v SR vykonáva sám a popri podnikaní nemá dostatočný priestor pripraviť sa na zmeny, zachytiť ich či aplikovať v podnikaní. Živnostníci na Slovensku potrebujú mať vytvorenú platformu služieb, kde sa budú môcť obrátiť v prípade poskytnutia potrebnej pomoci súvisiacej s transformáciou. Cieľom záväzku je poskytnúť kvalifikovaný odhad a návrh ako zvládnuť digitálnu transformáciu v podnikaní u živnostníkov a MSP prostredníctvom dobrovoľnej činnosti členov Slovenskej živnostenskej komory a z vlastných zdrojov Slovenskej živnostenskej komory.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Odborová organizácia práce


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať