Slovenská technická univerzita v Bratislave

29. novembra 2021

Adresa

Vazovova  5
812 43 Bratislava 1
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.stuba.sk

Záväzky:

Predložiť projekt na zlepšenie priestorového, technického, didaktického a personálneho zabezpečenia vzdelávania IKT expertov a lídrov ako aj podmienok IKT výskumu využitím dostupných zdrojov vrátane štrukturálnych fondov EÚ

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti
  • Softvér
  • Vývoj webu
  • Vývoj mobilnej aplikácie


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať