Adresa

Vazovova  5
812 43 Bratislava 1
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.stuba.sk

Záväzky:

Predložiť projekt na zlepšenie priestorového, technického, didaktického a personálneho zabezpečenia vzdelávania IKT expertov a lídrov ako aj podmienok IKT výskumu využitím dostupných zdrojov vrátane štrukturálnych fondov EÚ